Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer, Siteler Aile Sağlığı Merkezi önünde vergi adaleti talebiyle bir açıklama yaptı. Taşer, sağlık çalışanlarının yüksek vergi kesintilerine karşı on dört haftadır her Çarşamba günü eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

SES Antalya Şubesi vergi adaleti istiyor

Sınırsız yiyebileceğiniz kısır nasıl yapılır? Fit karnabahar kısır tarifi Sınırsız yiyebileceğiniz kısır nasıl yapılır? Fit karnabahar kısır tarifi

Yüksek Vergi Kesintilerine İtiraz

Taşer, 'Sağlık çalışanları olarak on dört hafta oldu her Çarşamba günü kendi çalıştığımız sağlık merkezlerinde yüksek vergi kesintilerine karşı sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz, ama bu sese kulak vermek yerine vergi kaçıranları ihbar edin demeçleri veriliyor. Yılın ilk ayından itibaren tercihen düşük düzeyde tutulan vergi dilimlerine girdiğimiz gerekçesiyle ücretlerimizden yüksek vergi kesintileri yapılıyor. Kesinti oranları yılsonuna doğru yüzde 35 civarına çıkıyor. Bu adaletsizliğe ve eşitsizliğe itirazımızı sürdürmek, her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla yüzde 15 vergi kesintisi yapılsın talebimizi bu haftada dile getiriyoruz. Talebimiz karşılık bulana dek süresiz yaptığımız bu eylemlerimizi büyüterek hak arayışımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.

Kazanca Göre Vergi Alınmalı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonu düşürme, cari açığı azaltma, bütçe disiplini tesis etme ve yapısal sorunları çözme konusundaki kararlılığını belirtmesine rağmen, emeğiyle geçinen çalışanların ve halkın yaşadığı yoğun fakirleşmenin devam edeceğini belirtti. Taşer, hükümetin hangi şirketlere nasıl bir vergi imtiyazı sağlandığını, vergi borçlarını nasıl ertelediğini tüm kamuoyunun bildiğini ifade etti. Ancak, kazancına göre vergi çok az ya da hiç vermeyen kayrılan kesimlerin varlığına dikkat çekti. Taşer, çalışanların ve emeğiyle geçinen halkın ücretlerinden yapılan yüksek vergi kesintilerinin ve yüzde 65 oranındaki dolaylı vergilerin yükünün artık tahammül sınırını aştığını belirtti. Bu durumun, vergi adaleti taleplerini daha da güçlendirdiğini ifade etti. Taşer, talepleri karşılık bulana dek bu eylemleri süresiz olarak sürdüreceklerini ve hak arayışlarını büyüterek devam ettireceklerini belirtti.

Muhabir: Kamer Durdu