Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz, Dünya Ebeler Günü’nü kutladı.

Ebelerin Önemi ve Rolü

Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri başta olmak üzere topluma temel sağlık hizmetlerinin sunulmasında, sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde kritik işlevleri olan ebeler, her geçen gün emekleri ve meslek statüleri değersizleştiriliyor. İçöz, “Sağlık insan gücünün vazgeçilmez üyeleri olmamıza karşın biz ebeler, mesleksel işlevlerimiz ve çalışma koşullarımız açısından ciddi sorunlarla karşı karşıyayız.” dedi.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İçöz, “Güvencesiz istihdam politikaları, zorlu çalışma koşulları ve özlük haklarının yetersizliği, mesleksel ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlarımız Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yeni bir boyuta taşınarak, daha da çözümsüz hale getirilmiştir.” dedi. İçöz, ebelerin sorunlarının çözümsüz bırakıldığını belirtti ve “Sağlık politikacıları, yöneticileri tarafından çözümsüz bırakılan sorunlarımız, her ebeler haftasında ve ebeler gününde konuşulur, mesleğimizin kutsallığı ve değeri için methiyeler dizilir, kutlamalar yapıldıktan sonra 6 Mayısta sorunlarımızla baş başa bırakılırız.” dedi.

Ebelik Yasası Talebi

İçöz, Ebelik Yasası’nın çıkarılmasını talep etti ve “Biz meslek örgütlerimiz, sendikalarımız ve alandaki bağımsız akademisyenlere danışılarak özlük haklarımızı, görev ve yetkilerimiz günümüz koşullarına uygun düzenleyecek bir Ebelik yasası isteğimizde ısrar ediyoruz.” dedi. İçöz, “Meslek değerini ve meslek sorunları en iyi bilenler olarak sorunlarımız giderilinceye kadar SES çıkarmaya devam edeceğiz. 5 Mayıslarda çıkardığımız bu güçlü SES, 6 Mayıs sonrasında da hiç kesilmeden devam edecek.” dedi.

İçöz taleplerini sıraladı,

İçöz, "Ebeler olarak bizler;

Avukatlardan 2024 CMK ücret tarifesi tepkisi: Adaletten tasarruf olur mu? Avukatlardan 2024 CMK ücret tarifesi tepkisi: Adaletten tasarruf olur mu?
  • İnsanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyacak tek kalemde ücret,
  • Güvenceli istihdam,
  • Ebelik Yasası,
  • Meslek özerkliği ve mesleki statümüzün yükseltilmesi,
  • Güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması,
  • Halk sağlığındaki rolümüz ve toplumla olan bağımızı,
  • Nitelikli eğitim ve nitelikli sağlık hizmeti üretim taleplerimizi"  dedi.

İçöz, "Bugüne kadar yürüttüğümüz mücadele pratikleri ile iktidar baskılarına rağmen hiç geri adım atmayan Sendikamız SES’le birlikte duyurmaya ve taleplerimizi elde edinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu taleplerimiz, ebelerin ve sağlık sektörünün genelindeki çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamer Durdu