Gaziosmanpaşa'da mahkemeden satılık 68 m² daire Gaziosmanpaşa'da mahkemeden satılık 68 m² daire

Şanlıurfa Siverek'te 130 m² daire icradan satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/358 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Satışa konu taşınmaz; Şanlıurfa İl, Siverek İlçe, Camıkebir Mahalle/Köy, 1025 Ada, 17 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Şanlıurfa İli, Taşınmaz tapu kayıtlarına göre, Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi, CamikebirMahallesi, 1025 ada, 17 numaralı parselde bulunan 863,84 m2 (satışa konu taşınmaz 130,00 m2'dir) yüzölçümlü alanda bulunan, 147/3246 arsa paylı, 1. kat, 12 bağımsız bölüm numaralı, mesken vasıflı, tam hissesi borçlu adına kayıtlı taşınmazdır.Taşınmazın imar durumu; taşınmaz uygulama imar planı dâhilinde, E:2.00 Yençok: SerbestMaztaks: 0.30imarlıdır. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın açık adresi; Ayvanat Mahallesi, Şeyhmus Aydın CaddesiBina No:1 İçkapı No:4(Kapı üzerindeki numara) Siverek/ŞANLIURFA adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz, cadde üzerinde, çevresinde 6-8 katlı binalar mevcuttur. Taşınmaz,kuzey yönünden Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı, batıyönünden Şeymus Aydın Caddesine, güney yönünden Park, doğu yönünde Parkayakın konumdadır. Taşınmaz kaymakamlık binasına 850 metre, Adliye Sarayına 345 metre kuş bakışı uzaklıktadır. Taşınmazın bulunduğu bina, 863,84 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde, bodrum+zemin+asma kat+6 normal kattan oluşan, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilen bir yapıdır. Binanıngiriş katında dükkan ve daire, üst katlarda ise her katında 3 adet daire bulunmaktadır. Bina merdiven basamakları ve sahanlık mermer kaplamalı, demir doğrama korkulukludur. Bina asansörlü ve doğalgazlıdır. Bina girişi güney cephesinden, zemin kattan verilmiştir. Değerleme konusu mesken,binanın girişe göre 2.katıda, merdivenden çıkarken sağda, kuzey-güney-doğu cephelidir.Daire, 3 oda, 1 salon, antre, hol, mutfak, banyo, Wc ve3 adet balkondan oluşmaktadır. Daire kapalı olduğundan içerisine girilememiş olup, benzer özellikteki daireye bakılmıştır.Daire, çelik dış kapılı, doğalgazlı,130,00 m2 net alanlıdır. Taşınmazın yeri,konumu, alanı, cephesi, iç mekân özellikleri,yapının hazırdaki durumu,yapı kalitesi, ana arterlere olan uzaklığı, ulaşım ve altyapı özellikleri ile çevresel koşulları, çevresindeki emsal satışlar da göz önünde bulundurularak yapılan piyasa araştırmalarına göre, konu taşınmazın değerinin 1.2000,00 TL. (Birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olduğu kanaatine varılmıştır.
Adresi : Taşınmaz Ayvanat Mahallesi, Şeyhmus Aydın CaddesiBina No:1 İçkapı No:4(Kapı Üzerindeki Numara) Siverek/Şanlıurfa Adresinde Bulunmaktadır. Siverek / ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 130,00 m2
Arsa Payı : 147/3246 arsa paylı
İmar Durumu: Siverek Belediye Başkanlığı'nın 94501844/109.02/2039 sayılı 13.05.2024 tarihli yazısında "Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Camikebir Mahallesinde bulunan 1025 ada, 17 nolu parselin nizam türü ayrık nizam, kat adedi:yençok serbesttir. Emsal (kaks):2:00, Taks:0.30, konut+ticarettir. Kentsel dönüşüm alanında değildir. Taşınmaza ilişkin yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştır." şeklinde bilgi verilmiştir.
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Kaynak: ilan.gov.tr