Şanlıurfa Akçakale'de 8235 m² tarla icradan satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

İcradan satılık 2020 model Dacia Duster İcradan satılık 2020 model Dacia Duster

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/149 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa İl, Akçakale İlçe, NARLIOVA Mahalle/Köy, 179 Ada, 4 Parselde kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazın artezyen kuyularından sağlanan sulama suyu ile sulu tarım yapılabilen tarım alanları içerisinde yer aldığı, çevresinde buğday, arpa , pamuk, mısır üretimi yapılabilen araziler bulunduğu, taşınmaz dikdörtgene yakın bir geometriye sahip olup düz bir topoğrafyaya sahiptir. Suriye sınır hattı ,Yeşiltepe, Kılıçlı, Pekmezli köy yerleşkelerine yakın konumda olup ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Yakınında bulunan kadastro yoluna batısında 76 metre, güneyinde 105metre, doğusunda 71metre cephesi bulunmaktadır. Kuzey cephede komşu tarlaya cephelidir. Sınırlarını belirleyici herhangi bir tel örgü veya çit bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde halihazırda herhangi bir ürün ekili değildir. Halihazırda parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. (Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.), 8.235,01 m2 yüzölçümü, 19201/76800 arsa payı, Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesi, Narlıova Mah., 179 Ada, 4 Parsel. ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 8.235,01 m2
Arsa Payı : 19201/76800 (Satılacak hisse)
İmar Durumu : İmar planı dışındadır. Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Alt Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında Sulanabilir Tarım Arazileri içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 177.679,59 TL (19201/76800 hissesine karşılık gelen değer)
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1-Taşınmaz 2. Derece askeri güvenlik bölgesi içerisinde kalmaktadır. Yabancı uyruklu şahıs/yabancı sermayeli şirketlere satılmamak koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına satılmasında/kiralanmasında sakınca yoktur.
2-3083 sayılı yasanın 6. Maddesindeki hüküm ve kısıtlamalara tabidir. (hisse/hisselerin tamamının (bölünmeden)1 (bir) kişiye satışı işleminde 3083 sayılı yasanın şerhlerinin devamı kaydıyla satışında sakınca yoktur.)
3-Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde yer almaktadır. (Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 S.K. Kapsamında izin alınmadan tarımsam üretim amacı dışında kullanılamaz.
4-Taşınmaz üzerinde 2596 Sayılı Akçakale Tarım Kredi Kooperatifi lehine ipotek kaydı bulunmaktadır.

Kaynak: ilan.gov.tr