Hayati Fırsat! Adana'da Ücretsiz POMEM Eğitimi Hayati Fırsat! Adana'da Ücretsiz POMEM Eğitimi

Samsun Sol Feminist Hareket'inden Şafak Yeşiltepe, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet üzerinden yayınladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla açıkladığı yeni müfredat taslağına karşı tepkisini dile getirdi.

Yeşiltepe, "AKP'nin gerici politikalarına geleceğimizi de hayatlarımızı da teslim etmeyeceğiz. Kadınların, kız çocuklarının haklarını ve yaşamlarını yok sayan bu rezil müfredatı reddediyoruz. Karanlığın karşısında biz varız" dedi.

Geleneksel Rol Dayatması ve Fıtrata Dayalı Yaklaşım

Şafak Yeşiltepe, "Müfredat taslağında aile ve toplumsal cinsiyet ilişkileri Medeni Yasa’nın çerçevesini yok sayıyor" dedi. Aile reisinin ve devlet yöneticilerinin hak ve sorumluluklarının İslamiyet ışığında ele alındığını belirtti. Bu yaklaşımda kadının çalışma hayatına girmesi, evlilik yaşının yükselmesi gibi konuların bir sorun olarak görüldüğünü ve cinsiyet kimliklerinin fıtrata dayalı dini bir yaklaşımla açıklandığını söyledi. Bu tür bir yaklaşımın kadınları geleneksel rollere hapsetmek istediğini ve şiddeti meşrulaştırdığını iddia etti.

Feminist Mücadele Devam Edecek

Yeşiltepe, "Bu saldırılara karşı feminist mücadelenin sesini her alanda yükselteceğiz. Kadınların kazanılmış tüm haklarını koruyacağız" dedi. Samsun Sol Feminist Hareketi, kadınların haklarını savunmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı. Kadınların ve kız çocuklarının haklarını yok sayan bu tür gerici politikaları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA