YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

AKATÜB Başkanı Atahan Topaloğlu’nu Ziyaret Etti AKATÜB Başkanı Atahan Topaloğlu’nu Ziyaret Etti

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Kamer DURDU