YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/8)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2024 Tarihli ve 12619,12620, 12621 Sayılı Kararları

CHP Kadın Kolları’nda Özel Geçim Dönemi CHP Kadın Kolları’nda Özel Geçim Dönemi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Editör: Kamer Durdu