Adana'da çiftçiler planlı üretime geçti Adana'da çiftçiler planlı üretime geçti

Resmi Gazete’de 26 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan iki yeni yönetmelikle doğal gaz piyasasında önemli değişiklikler yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu değişiklikleri içeren iki yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı.

Dağıtım Lisanslarına İlişkin Yeni Tedbirler

19 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği’nde önemli bir değişiklik yapıldı. Şebeke satış ihalesini kazanan tüzel kişi tarafından teklif edilen bedel, Kurum hesabına yatırıldıktan sonra, bu tutardan lisansı iptal edilen tüzel kişinin doğal gaz piyasasına ilişkin kamu tüzel kişilerine olan borçları ile bu Yönetmelik kapsamında hizmet alınan gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ödenecek. Bakiye tutar, yeni lisans verildikten sonra eski lisans sahibine aktarılacak.

Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik

25 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin geçici 3. maddesi de değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, yetki belgesi ile ilgili uygulama 1/1/2029 tarihi itibarıyla başlayacak.

Resmi Gazete'de Bugün! 26 Aralık 2023 Salı bugünün kararları neler? Resmi Gazete'de Bugün! 26 Aralık 2023 Salı bugünün kararları neler?

Kaynak: HABER MERKEZİ