Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Cumhuriyetin tarihi, kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini anlamayı ve gelecek vizyonuna yeni perspektifler sunmayı hedefleyen araştırma projelerini desteklemektedir. Bu kapsamda açılan ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı’na sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreci sonuçlandı.

Değerlendirme sonucunda, 90 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi. Bu çağrıya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden de 5 proje destek almaya hak kazandı. Böylece, MSKÜ ARDEB tarafından en fazla destek alan ikinci üniversite unvanını elde etti. Birinciliği ise 6 projeyiyle Dokuz Eylül Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi paylaştı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakımevinde Mezuniyet Sevinci Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakımevinde Mezuniyet Sevinci

MSKÜ Projeleri Cumhuriyet Tarihine Işık Tutacak

MSKÜ’lü öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeler, Cumhuriyet’in farklı yönlerini ve tarihini aydınlatacak önemli çalışmalara odaklanmaktadır.

  • Prof. Dr. Bayram Coşkun yönetimindeki ‘Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunması: Afetlere Direnç ve Perspektif Arayışları’ başlıklı proje, Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet dönemine kadar olan süreçte kültürel mirasın korunması üzerine bir araştırma yapmayı amaçlamaktadır.

  • Doç. Dr. Veli Uğur liderliğindeki ‘Muhalif Söylemden Muktedir Kimliğe İslamcı Romanın Dönüşümü’ projesi, 2002 yılından itibaren yazılan İslamcı romanların önceki nesil İslamcı romanlardan farklılıklarını analiz etmeyi hedeflemektedir.

  • Prof. Dr. Hülya Elbe tarafından yürütülen ‘Tıp Fakültesi Perspektifinden Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Resim Sanatında İkonodiagnoz ve Görsel Düşünme Stratejileri: Kültürel Mirasın İzinde’ projesi, Türk resim sanatına tıp fakültesi öğrencilerinin bakış açısını yansıtarak kültürel miras ile ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır.

  • Dr. Öğretim Üyesi Halim Sarıcaoğlu tarafından yürütülen ‘360 Videolar: Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkisinin Psikofizyolojik İncelenmesi’ başlıklı proje ve Prof. Dr. Ummuhan Gökovalı liderliğindeki ‘Karaçalı Köyünden Modern Dalaman'a (Seka Dalaman İşletmesinin Dönüştüren Etkisi)’ projesi de ARDEB'in desteklediği başarılı projeler arasında yer almaktadır.

Kaynak: İHA