2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için düzenlenen yazılı sınavlar, 26 Mart'ta Türkçe ve 27 Mart'ta matematik dersleri için milyonlarca öğrenci tarafından gerçekleştirildi. Bu sınavlar, öğrencilerin kendi ifadeleriyle yanıt verdiği açık uçlu ve kısa cevaplı soruların da yer aldığı ilk ortak sınavlar olarak tarihe geçti.

Açık Uçlu Sorular İlk Kez Kullanıldı

Ülke genelindeki ortak sınavlarda, özellikle Türkçe ve matematik derslerinde, öğrencilerin düşünme yeteneklerini ölçmek amacıyla açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı. Örneğin, 6. sınıf Türkçe yazılı sınavında 14 çoktan seçmeli sorunun yanı sıra 2 açık uçlu soru bulunurken, 9. sınıf matematik sınavında ise 8 açık uçlu ve kısa cevaplı soru öğrencileri bekliyordu.

Öğrencilerin Gelişimini Takip Etmek

Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınavlarda kullanılan açık uçlu soruların amacının öğrencilerin gelişimini izlemek ve müfredatın işlenmesinde okullar arasında bir standart oluşturmak olduğunu belirtti. Bu yeni uygulama, öğrencilerin kendi ifadeleriyle düşünme ve cevaplama yeteneklerini ortaya koymalarına olanak tanıdı.

Sınav Sonuçları Nasıl Değerlendirilecek?

Sınav sonuçlarının değerlendirme süreci, Türkçe dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından yapılacak. Diğer dersler için ise değerlendirme, okul müdürlüklerinin belirlediği zümreler, ilgili dersin öğretmenleri veya komşu okul zümre öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecek.

Diyanet öğrencilere ‘Kur'an Eğitim Merkezleri’ açıyor Diyanet öğrencilere ‘Kur'an Eğitim Merkezleri’ açıyor

Öğrenciler Sonuçları Nasıl Öğrenecek?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresini ziyaret edebilirler. Türkçe dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemine işlenecek ve ilgili öğretmenler tarafından duyurulacaktır. Diğer derslerin sonuçları ise ilgili öğretmenler tarafından e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi