Hatay Arsuz'da mahkemeden satılık 412 m² tarla Hatay Arsuz'da mahkemeden satılık 412 m² tarla

Mersin Toroslar'da 123 m² 3+1 daire icradan satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22233 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 6427 Ada, 5 Parseldekayıtlı 1.942,00 m² yüz ölçümlü ARSA nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre 145/3409 arsa paylı(B) Blok (3)'üncü kat (7) numaralı Mesken nitelikli bağımsız bölüm taşınmazın, 24.04.2015 tarih ve 7520 yevmiye numaralı "Satış ve İpotek" işlemi ile (1/1) Tam Hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın bulunduğu bölge belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup; ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma vasıtaları ile rahatlıkla sağlanabilmektedir. Taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini orta gelir grubunda hane halkının ikamet etmekte olduğu bölgede konumlanmış vaziyettedir. Her türlü sosyal ve kültürel aktivite alanlarına ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Etrafında; dört katlı yapılaşma mevcuttur. Yakın çevresinde; cami, okul, park, market, sağlık ocağı ve çeşitli esnaf dükkanları bulunmaktadır. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini Kuvai Milliye Caddesinin 420 metre batısında, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarının 375 metre güneyinde, Toroslar Belediyesinin 325 metre batsındakonumlanmış vaziyettedir. Taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini şekil olarak dikdörtgen formunda olup, düz bir zemin yapısına sahiptir. Kuzeyi ve doğusu imar yoluna cepheli köşe başı parsel konumundaki taşınmazın güneyi ve batısı ise komşu parseller ile çevrelenmiş vaziyettedir. Etrafı ihata duvarı ile çevrelenmiş arsa zemini üzerinde çocuk oyun alanı ve dört adet blok bulunmaktadır. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu B Blok arsa zemininin kuzeydoğusunda konumlanmış vaziyettedir. Blok betonarme karkas şekilde zemin +3 kat olarak imal edilmiştir. Dış cephesi sıvalı ve boyalı olan binanı çatısı teras çatıdır. Yapı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yapı sınıf ve gruplarından III. Sınıf B Grubu yapılar içinde yer almaktadır. Yapının imalatı için Toroslar Belediyesince tanzim edilmiş 28.12.2009 tarih ve 1/581 sayılı yapı ruhsatı mevcuttur. Blok girişi kuzey cephedeki camlı demir ferforje kapıdan sağlamaktadır. Blok girişinde zemin mermer ile kaplanmış olup, duvarlar kısmen seramik ile kaplı, kısmense sıvalı ve boyalıdır. Merdiven basamakları mermer ile kaplanmış olup, merdiven trabzanları alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Kat hollerinde zemin mermer ile kaplanmış olup, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Blokta doğal gaz tesisatı mevcut olup, asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz kuzey, güney ve doğu cepheli bağımsız bölüm taşınmaz; antre, hol, 3 oda salon, mutfak, banyo ve wc ve 2 balkon hacimlerinden ibarettir. Taşınmazın brüt alanı 145,00m², net alanı ise 123,00m² olarak hesaplanmıştır. Bağımsız bölüm taşınmaz merdiven çıkışına göre sağda konumlanmış vaziyettedir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları panel kapı, pencereleri ve balkon kapıları pvc malzemeden imal edilmiştir. Zemin kısmen seramik, kısmense laminant parke ile kaplanmıştır. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Tavanlarda kartonpiyer mevcuttur. Islak hacimlerde zemin ve duvarlar zeminden tavana kadar seramik ile kaplanmıştır. Mutfakta alt-üst mutfak dolabı ve mutfak tezgahı mevcuttur. Gayrimenkulün mahallinde ve bulunduğu bölge genelinde yaptığımız inceleme ve araştırmalar ile şehrin ve bölgenin gelişme trendi, gayrimenkulün imar durumu, arsa alanı, geometrik şekli, topoğrafik durumu bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, çevresinin teşekkül tarzı ile şehir merkezine olan mesafesi, yollara cephesi ile ulaşım ve çevre özellikleri, mevcut ekonomik şartlar, satış kabiliyeti gibi tüm faktörler dikkate alınmış, bulunduğu muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, bulursa bile nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak, m² birim değeri 16.000,00TL/m² olduğu tesbit edilmiştir. 145,00m² x 16.000,00TL = 2.320.000,00TL
Adresi : Osmaniye Mah,.208 Cad.Ho 55 Blok Mat 2 Daire 7 Toroslar / MERSİN
İmar Durumu :İnşaat tarzı Toroslar Bel. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilen şifahi bilgiye göre;taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1,50 yoğunluklu TASK=0,40 Yençok= 15 KatKat Konut Alanı olduğu
Kıymeti : 2.320.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İPOTEK VE HACİZ ŞERHLERİ

Kaynak: ilan.gov.tr