Mersin Silifke'de 3.000 m² Tarla Mahkemeden Satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Ortaklığın Giderilmesi davası sonunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke ilçesi, Kapızlı Mahallesi 322 Parsel sayılı 3.000,00 m2 miktarlı, Tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır.
İmar Durumu: Kapızlı Mahallesi 322 numaralı parselin Mülga Atakent Belediye Meclisinin 03/11/2011 gün ve 51 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Atakent Uygulama İmar Planı Mersin 1. İdare Mahkemesinin 14/06/2017 tarih ve 2017/1191 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, bu plan sınırları içerisinde yer alan parsellerle ilgili her türlü imar uygulamasının ve imar işleminin durdurulduğu belirtilmiştir.

İcradan satılık 2015 model Peugeot İcradan satılık 2015 model Peugeot

Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10

Kaynak: ilan.gov.tr