Mersin Erdemli 'de 13.965 m² tarla mahkemeden satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Antalya Korkuteli'nde mahkemeden satılık 2+1 daire Antalya Korkuteli'nde mahkemeden satılık 2+1 daire

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili Erdemli ilçesi Toros Mah. Sızya Mevkii, 101 ada 2469 parsel sayılı 13.965,85 m2 yüzölçümlü tarla vasfında kayıtlı taşınmazdır. Hisseler üzerinde; 02.07.2019 tarih ve 15354 yevmiye numaralı işlem ile Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan işbu taşınmazın sonradan farklı amaçlı kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılıDevlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecri misil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerinde taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır. beyanı, mevcuttur. taşınmazın konumlu bulunduğu bölge belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup; elektrik, yol ve su problemi bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma vasıtaları ile rahatlıkla sağlanabilmektedir. Erdemli ilçe merkezinde yer alan Erdemli Kaymakamlığının kuş uçuşu 35,00km kuzeyinde yer alan Toros Mahalle merkez caminin kuş uçuşu 620 metre batısında konumlanmış vaziyettedir. Taşınmaz Toros Köy yolunun 245 metre batısında yer almaktadır. Taşınmazın etrafında tek katlı veya iki katlı köy evleri ile ekili dikili tarım arazileri ile boş arsalar bulunmaktadır. düzgün bir geometrik şekle sahip değildir. Taşınmaz zemini batıdan doğuya doğru meyilli bir yapıya sahiptir. Keşif günü yerinde yapılan incelemede taşınmazın genel olarak boş olmakla birlikte üzerinde az miktarda dut, elma, kiraz ve ceviz ağaçlarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın doğusu ve batısı kadastral yol cepheli olup, kuzeyi kısmen yol, kısmen orman arazisi, güneyi ise komşu parseller ile çevrelenmiş vaziyettedir.
Adresi : Toros Mah. Sızya Mevkii, 101 Ada 2469 Parsel Sayılı 13.965,85 M2 Yüzölçümlü Tarla Vasfında Kayıtlı Taşınmazdır.Erdemli / MERSİN
Yüzölçümü : 13.965,85 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı taşınmazın imar planı bulunmamakta olup, plansız alanlar kapsamındadır. Taşınmaz mülga Mersin İl Özel İdaresinin belirlemiş olduğu köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 10.830.000,00 TL
KDV Oranı : %10

Kaynak: ilan.gov.tr