Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 43.25'ten yüzde 50.75'e yükseltti. Aynı şekilde, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yıllık yüzde 44.25'ten yüzde 51.75'e çıkarıldı.

Resmi Duyuru: Yürürlük Tarihi ve Detaylar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TCMB tebliğinde, bu değişikliklerin resmen duyurulduğu belirtildi. Tebliğde, "Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51.75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer" ifadelerine yer verildi.

Önceki Oranlarla Karşılaştırma

TCMB'nin son değişiklik öncesinde 23 Aralık 2023 tarihinde belirlediği oranlara göre; reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto oranı yüzde 43.25, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yüzde 44.25 seviyesindeydi. Bu yeni değişikliklerle birlikte, faiz oranlarında önemli bir artış yaşandı.

Yargıtay'dan emsal karar! 16 milyon emekliyi ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal karar! 16 milyon emekliyi ilgilendiriyor

Reeskont ve Avans İşlemleri Nedir?

Reeskont, iskonto edilmiş ve bir bedel karşılığında el değiştirmiş kıymetlerin, tekrar bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini ifade eder. Bu işlem, finansal piyasalarda sıkça kullanılan bir terimdir. Avans işlemleri ise, ileriye dönük nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar tarafından sağlanan finansal destektir.

Kaynak: Haber Merkezi