TCMB'nin 2024 Para ve Kur Politikası Raporu açıklandı. Temel amaç fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek. Finansal istikrar da bu hedefi destekleyecek şekilde ele alınacak, tüm araçlar bu doğrultuda kullanılacak.

Rapor şu şekilde:

"Enflasyon hedeflemesi rejimi kapsamında, Hükümet ile birlikte belirlenen enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hesap verme sorumluluğunun bir parçası olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 puan olarak sürdürülmektedir. Para politikası, enflasyonu orta vadede bu hedefe ulaştıracak şekilde tasarlanacaktır.

DİSK-AR hissedilen enflasyon rakamını açıkladı DİSK-AR hissedilen enflasyon rakamını açıkladı

Gelecek dönemde enflasyonun seyri konusunda ekonomik birimlere rehberlik etmesi amaçlanan göstergeler, kısa vadeli enflasyon tahminleri ve orta vadeli enflasyon hedefini içermektedir. Enflasyon Raporu'nda açıklanan tahminler, enflasyon beklentilerine referans oluşturarak ara hedef olarak kullanılacaktır.

Yıl içinde enflasyon gelişmelerine ilişkin detaylı değerlendirmeler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Eğer yıl sonunda gerçekleşen enflasyon belirsizlik aralığının dışında kalırsa, hesap verebilirlik ilkesi gereği Hükümet'e bir "Açık Mektup" iletilerek durum açıklanacaktır.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, TCMB'nin temel politika aracı olmaya devam edecektir.

Fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde sağlanabilmesi için 2023 yılı ikinci yarısında parasal sıkılaştırma süreci başlatılmıştır. Bu süreç, dezenflasyonun en kısa sürede gerçekleşmesini, enflasyon beklentilerinin belirlenmesini ve fiyatlamadaki bozulmanın kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır.

Parasal sıkılık düzeyi, Enflasyon Raporları'nda belirtilen patikaya ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşılabilmesi için gerektiği sürece korunacaktır. Parasal sıkılık ve parasal aktarım, likidite gelişmeleri yakından izlenerek miktarsal sıkılaştırma kararları ile desteklenebilecektir. Miktarsal sıkılaştırma adımları, sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılmasıyla devam edecektir.

Para politikası kararları, makro ve mikro düzeyde fiyatların detaylı analizi, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, talep unsurlarını etkileyebilecek faktörler, arz yönlü gelişmeler, iç-dış denge, tasarruf eğilimi ve krediler dahil finansal koşullar ile likidite ve fiyat istikrarını etkileyen diğer unsurları dikkate alarak oluşturulacaktır.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesindeki yedi günlük süre, "sessiz dönem" olarak adlandırılmakta olup, bu süre içinde para politikasına ilişkin dış iletişim yapılmamaktadır. PPK toplantısına hazırlık amacıyla bu dönemde karar alma sürecine teknik destek sağlayan birimler, kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yaparak PPK'ya bilgi sunmaktadır.

PPK, önceden belirlenen bir takvim çerçevesinde 2024 yılında 12 toplantı gerçekleştirecektir. Para politikası kararları ile kısa gerekçeleri, İngilizce çevirisi ile birlikte, toplantı günü saat 14.00'te açıklanacak; PPK'nın detaylı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde TCMB internet sitesinde yayımlanacaktır.

Para politikası iletişimi, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda devam edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi