TCMB'nin verilerine göre, finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) mart ayında 2,4 puanlık bir artış göstererek 153,6 seviyesine yükseldi.

Mart Ayındaki Finansal Hizmetler Anketi Sonuçları

2024 yılı Mart ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, 142 finansal sektör kuruluşunun yanıtlarının ağırlıklandırılarak toplulaştırılmasıyla elde edildi. Bu sonuçlara göre, mart ayında FHGE, bir önceki aya kıyasla 2,4 puanlık bir artışla 153,6 seviyesinde gerçekleşti.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği yüzde 170 artırıldı Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği yüzde 170 artırıldı

FHGE'nin Değerlendirilmesi

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü. Ancak, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği belirlendi.

İş Durumu ve Hizmet Talebi Değerlendirmesi

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir miktar zayıfladığı gözlendi. Ancak, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış beklentilerinin güçlendiği belirtildi.

Sektörel Değerlendirme

2024 yılı Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya kıyasla sırasıyla 2,10, 4,6 ve 17,2 puanlık bir artış gözlendi.

Kaynak: ANKA