Mecelle, adıyla sadece Osmanlı İmparatorluğu'na değil, İslam Hukuku'nun da önemli bir parçası olarak kabul edilir. Ancak bu belge zamanla unutuldu ve neden kaldırıldı? İşte Mecelle'nin kökenleri, evrimi ve sonu hakkında detaylar...

Mecelle Nedir?

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye veya kısaca Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından 1868-1876 yılları arasında derlenen İslami özel hukuk kuralları kodeksidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde şer'i mahkemelerde hukuki dayanak olarak kullanılan bu belge, toplamda 1851 madde içermektedir ve giriş ve 16 bölümden oluşmaktadır.

Günay Musayeva Kimdir? Kaç Yaşında? Günay Musayeva Nereli? Günay Musayeva Kimdir? Kaç Yaşında? Günay Musayeva Nereli?

Mecelle'nin Önemi ve İçeriği

Mecelle, İslam fıkıh geleneği üzerine inşa edilmiş olup, modern hukuk sistemlerinin analitik ve pozitif bir örneğini sergilemektedir. Bu belge, Osmanlı modernleşmesinin önemli bir parçası olarak kabul edilmiş ve zamanla birçok Müslüman ülkede etkisini sürdürmüştür.

Neden Kaldırıldı?

1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk Medeni Kanunu'nu kabul etmesiyle birlikte Mecelle yürürlükten kaldırılmıştır. Modernleşme sürecinde, Batı tarzı hukuk sistemlerine geçişin bir parçası olarak, Mecelle'nin yerini Türk Medeni Kanunu almıştır. Bu geçiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonrasında kurulan devletlerde farklı etkiler yaratmıştır, ancak Mecelle'nin etkisi özellikle Mısır hariç diğerlerinde azalmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi