Naci Görür en riskli 3 ili açıkladı: İstanbul için kritik uyarı! Naci Görür en riskli 3 ili açıkladı: İstanbul için kritik uyarı!

Türkiye'de enerji sektöründe önemli değişiklikler yaşanıyor. Mevcut yasalara eklenen yeni maddelerle birlikte, yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların önü açılıyor. Peki, bu değişiklikler neleri kapsıyor?

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve İmar Planları

3621 sayılı Kıyı Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulabileceği alanlar genişliyor. Artık, İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve kıyı şeritleri dışında kalan denizler, baraj gölleri ve doğal göller, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynak alanı ilan edilebilecek.

Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Yeni Düzenlemeler

Belirlenen alanlarda, hidrolik kaynaklara dayalı olarak yenilenebilir enerji üretimi yapmak isteyen tüzel kişiler, önlisans veya üretim lisansı alabilecekler. Ayrıca, tarımsal sulama tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da lisanssız elektrik üretim tesisi kurulabilecek.

Doğal Gazın Sıvılaştırılması ve Lisans İşlemleri

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, doğal gazın sıvılaştırılması tanımı getirildi. Bu kapsamda, sıvılaştırma tesislerini işletecek tüzel kişilerin lisans alması zorunlu hale getirildi. Lisans başvurusu yapacak olanların teknik ve ekonomik açıdan yeterliliklerini kanıtlamaları gerekecek.

Enerji Verimliliği ve Nükleer Düzenlemeler

Enerji Verimliliği Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, enerji verimliliği desteklerinden faydalanmak isteyenler için başvuru süreçleri ve tanımlamalar güncellendi. Ayrıca, Nükleer Düzenleme Kanunu'nda yapılan değişikliklerle nükleer maddelerin taşınmasıyla ilgili sigorta ve teminat düzenlemeleri değiştirildi.

Elektrik Piyasası Kanunu'nda Geçici Madde

Son olarak, Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışmaları sonucunda imzalanan sözleşmelerle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu maddeyle, mevcut lisansların sonlandırılması veya güç düşümü suretiyle tadil edilmesi için tüzel kişilere iki aylık bir süre tanındı.

Kaynak: Haber Merkezi