Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı. Bu istatistiklere göre, Nisan sonunda kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki yıl sonuna göre %2,3 oranında artarak 180,1 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Bankalar ve diğer sektörler arasında ise farklı eğilimler gözlendi.

Bankaların Dış Borçları Arttı, Diğer Sektörlerde Azalış Gözlendi

Nisan ayı sonu itibarıyla, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %8,1 oranında artarak 74,0 milyar ABD doları oldu. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise %1,0 oranında azalış göstererek 60,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Yurt Dışından Gelen Krediler ve Mevduatlar

Bankaların yurt dışından sağladıkları kısa vadeli krediler, önceki yıl sonuna göre %22,6 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan, banka harici yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları %3,7 oranında azalış göstererek 19,3 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşik bankaların mevduatları ise %1,2 oranında artarak 21 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları ise önceki yıla göre %21,0 oranında artarak 18,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Diğer Sektörlerde İthalat Borçlarında Azalma

İthalat borçları, diğer sektörler altında yer alan kalemde %0,5 oranında azalarak 54 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Borçlu ve Alacaklı Bazında İncelenmesi

Kamu sektörünün kısa vadeli dış borcu %10,9 oranında artarak 38,2 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %1,2 oranında artarak 96,3 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar %2,3 oranında artarak 97,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise %1,2 oranında azalarak 77,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 58 milyar 532 milyon liralık teklif TCMB'nin TL depo alım ihalesine 58 milyar 532 milyon liralık teklif

Kısa Vadeli Tahvil İhraçları ve Döviz Kompozisyonu

2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Nisan sonunda 4,6 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu ise %52,1 ABD doları, %21,1 Euro, %11,7 TL ve %15,1 diğer döviz cinslerinden oluştu.

Vadeye Göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre, kısa vadeli dış borç stoku 232,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu stokun 20,9 milyar ABD doları, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklerine olan borçlardan oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, kamu sektörünün payı %22,4, Merkez Bankası'nın %19,6 ve özel sektörün %58,0 olarak belirlendi.

Kaynak: İHA