İLAN
T.C. KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/288 Esas
"Davacı Cüneyit Güleç tarafından Antalya ili Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi Karasulakta Mevkii 366 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davası açılmış olup, tüm araştırmalara rağmen davalılardan Mehmet ve Nezahat kızı 27/09/1975 doğumlu Derya Kocabıyık, Mehmet ve Nezahat kızı 27/09/1975 doğumlu Deniz Kocabıyık ve Mehmet ve Nezahat kızı 01/06/1974 doğumlu Nergiz Kocabıyık'a tüm tebligat yolları denenmesine rağmen usulüne uygun tebliğ yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma günü davalılara tebliğ edilemediğinden tebligatların ilanen yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmanın 17/10/2024 günü saat 10:15'e bırakılmasına karar verildiğinden, ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde cevap dilekçenizi ve varsa delillerinizi sunmanız, duruşmaya katılmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda sonuçlandırılacağı, dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur."

#ilangovtr Basın No ILN02031799