Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. 

Kanserli hastalar arasında sıkça karşılaşılan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ağrı konusunda, hangi tamamlayıcı tedavinin daha etkili olduğu merak ediliyor. Kanserin kendisi veya tedavilerin yan etkisi olarak ortaya çıkan ağrı, genellikle yeterince değerlendirilmiyor ve tedavisine gereken önem verilmiyor. Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, bu duruma dikkat çekerek IMPACT çalışmasını paylaştı. 

Akupunktur mu, Masaj mı?

Geleneksel ağrı yönetiminde sıkça kullanılan narkotik ağrı kesiciler ve kırmızı-yeşil reçeteli ilaçların yan etkileri ve kötüye kullanım potansiyeli, ağrıyı hafifletmek için ilaç-dışı yöntemlerin tercih edilmesine neden oluyor. Bu bağlamda, akupunktur ve masaj gibi yöntemler alternatif tedavi seçenekleri olarak dikkat çekiyor.

112 Skandalı BES'in Takibinde 112 Skandalı BES'in Takibinde

Akupunktur, vücudun belirli noktalarına ince iğnelerin yerleştirilmesini içeren geleneksel bir Çin tıbbı uygulaması. Masaj ise kasları ve yumuşak dokuları manipüle ederek dolaşımı artırıyor ve rahatlama sağlıyor. Yapılan araştırmalar, akupunkturun kanser ağrısı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde, masaj terapisinin de kanser hastalarında ağrıyı hafifletmede faydalı olduğu belirlendi ancak bu faydanın kısa süreli olduğu görüldü.

IMPACT Çalışması: Akupunktur ve Masajın Etkinliği

İleri evre kanserli hastalarda ağrıyı hafifletmek için akupunktur ve masajın uzun vadeli etkinliğini değerlendiren IMPACT çalışması önemli sonuçlar ortaya koydu. Çalışmada, 298 hasta üzerinde yapılan karşılaştırmalı bir araştırma sonucunda, akupunktur ve masajın ağrı yönetiminde benzer etkilere sahip olduğu görüldü. Her iki tedavi yönteminin de ağrıyla ilgili fonksiyonel müdahale, yorgunluk, uykusuzluk ve fiziksel yaşam kalitesinde iyileşme sağladığı belirlendi. Ayrıca, her iki tedavi grubunda da kullanılan ilaç miktarında belirgin bir azalma gözlemlendi.


Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'ın paylaşımın tamamı şöyle:

"Çoğunlukla kanserin kendisinin veya daha az sıklıkta kanser tedavilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ağrı, kanserli hastalar arasında yaygın bir sorundur. Kanser ağrısı genellikle yetersiz bir şekilde değerlendirilir ve tedavisine maalesef yeterli önem verilmez; bu da yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Geleneksel ağrı yönetiminde kullanılan narkotik ağrı kesiciler ve kırmızı-yeşil reçeteli ilaçlar yan etkileri ve kötüye kullanım potansiyeli nedeniyle, ağrıyı hafifletmek için ilaç-dışı yaklaşımlar tercih edilmektedir. Akupunktur ve masaj terapisi gibi yöntemler, bu alanda alternatif tedavi seçenekleri olarak dikkat çekmektedir.

Akupunktur, geleneksel Çin tıbbının ayrılmaz bir parçası olup, vücudun belirlenmiş noktalarına ince iğnelerin yerleştirilmesini içerir. Bazen bu iğnelere tedavinin etkinliğinin artması amacıyla elektrik uyarımı verilebilir. Masaj ise kasları ve vücudun yumuşak dokularını manipule ederek dolaşımı artırır ve rahatlama sağlar. Kanser tedavisi tamamlanan hastalarla uzun vadede yapılan araştırmalarda akupunkturun ağrı yönetimine katkı sağlayabildiği gösterilmiştir. Masaj terapisinin, destek tedavi görenler de dahil olmak üzere kanser hastalarında ağrıya karşı fayda sağladığı görüldü, bu fayda kısa ömürlü oldu.

IMPACT Çalışması 

Yürütülen çalışmada, ileri evre kanserli hastalarda ağrı için akupunktur ve masajın karşılaştırmalı etkinliğini değerlendirmiştir. Çalışmaya katılan 298 hasta, en az 1 ay ve önceki ayın en az 15 günü boyunca ağrı yaşamış ve bir doktor tarafından en az 6 ay yasama olasılığı olduğu  belirlenmiştir. Hastalar, 26 haftaya kadar her hafta 10 seans akupunktur veya masaj tedavisi almıştır. 26. haftanın sonunda; 

- Akupunktur grubunda ortalama değişim -2.53, masaj grubunda -3.01 olarak bulunmuştur.

- Her iki grup da, ağrıyla ilgili fonksiyonel müdahale, yorgunluk, uykusuzluk ve fiziksel yaşam kalitelerinde iyileşmeler rapor etmiştir.

- Aynı ilaçları kullanan hastaların oranı, akupunktur grubunda %27.5'e, masaj grubunda %35.6'ya düşmüştür.

Yan etkiler hafif olup, akupunktur grubunda morluk, lokal ağrı ve kanama; masaj alan hastalarda ise geçici ağrı ve baş ağrisi gözlemlenmiştir.

İleri evre kanserli hastalarda ağrıyı hafifletmek için akupunktur ve masajın uzun süreli etkinliği ilk kez IMPACT çalışmasıyla gösterilmiştir. Bu tedavileri kullanırken, kanserli hastalarla çalışma deneyimine sahip uygulayıcıları tercih etmek önemlidir. İleri evre kanserli hastalar için yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynayabilecek bu yöntemlerin, onkoloji sağlayıcıları tarafından tedavi planına dahil edilmesi önerilmektedir.'

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'dan Bahar dizisi hakkında anlamlı yazı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'dan Bahar dizisi hakkında anlamlı yazı

Kaynak: Haber Merkezi