Bursa Karacabey'de icradan satılık 5.437 m² tarla Bursa Karacabey'de icradan satılık 5.437 m² tarla

İzmir Çiğli'de 10.133,79 m² arsa mahkemeden satılıktır. İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir ili Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi 55 ada 3 parsel, 10.133,79 m2 yüzölçümü, taşınmaz halen boş arsa olup üzerinde herhangi bir muhtesat Bulunmamaktadır. Ziraat yapılmaktadır. Tapoğrafik olarak düz konumdadır. İmarı sanayi bölgesi ve kısıtlıda olsa belediye hizmetlerinden istifadelidir.
Adresi : Sasalı Mahallesi 43 Sokağın Kuzeyindeki Boş Arsa (Tek-Sar Lmt.Şti Atölyesi Çiğli / İZMİR
Yüzölçümü : 10.133,79 m2
İmar Durumu : Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi, 55 Ada 3 Parselde kayıtlı taşınmazın imar durumunun talep edilmesinden bahisle yapılan arşiv incelemesinde, Bahse konu parselin İzmir 2 No'lu TVKBK 29.12.2020 tarihli ve 1021 Sayılı Kararı ile 3.Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenen alanda ve Onaylı Kıyı Kenar Çizgisine Göre Sahil Şeridinde olup, 02.01.2017 onama tarihli 1/1000 ölçekli Sasalı Kıyı Kesimi Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde Bahse konu taşınmazın, Bir kısmının "E-0.40 Oranlı Sanayi Alanında, bir kısmının "E-0.20 Oranlı Günübirlik Tesis Alanında, Bir Kısmının ise 20 metre genişliğinde Yol Gövdesinde "kalmakta olduğu 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına tabii olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 50.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve kontrollü kullanım alandırı.

Kaynak: ilan.gov.tr