İcradan satılık 2011 Model Audi marka araç İcradan satılık 2011 Model Audi marka araç

Hatay Arsuz'da 412 m² tarla mahkemeden satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hatay İl, Arsuz İlçe, Karahüseyinli İmar Mahallesi, 2289 Parsel, Bilirkişi Raporuna Göre; 412 m2 büyüklüğünde sulu tarla vasfındadır. topografik bakımdan düz sayılabilecek bir yapıya sahiptir. meskun mahale yakındır. tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi : Karahüseyinli Mahallesi İskenderun-Arsuz Karayolu Üzerindeki Kuzeytepe Restaurantın 100 Metre Kuzey Doğsundaki Seyrek Saha İçinde Bulunmaktadır.Arsuz / HATAY
Yüzölçümü : 412 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli, uygulama imar planının olduğu ve imar planında bir kısmının yol, bir kısmının konut alanı olarak planlandığı, taşınmazda imar yoluna isabet eden kısmı terkin edildikten sonra imar parseli oluşacaktır. İmar durumu ayrık nizama tabi ve 3 kata müsadelidir. TAKS 0,25, KAKS 0,75 tir. Bununla birlikte Hatay Büyükşehir Meclisince 08/03/2019 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan Arsuz ilçesi ve yakın çevresi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon imar planında söz konusu taşınmaz ticaret-turizm konut alanı olarak ayrılmıştır. Nazım imar planına uygun olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planları tamamlanarak Arsuz Belediye Meclisince 05.10.2021 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Kıymeti : 576.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Kaynak: ilan.gov.tr