Filistin Dışişleri Bakanının Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, Güney Afrika'nın attığı adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki ülkenin 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olduğunu hatırlattı. Avadallah, Güney Afrika'nın bu adımının, İsrail'in işlediği soykırım suçunu Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) önüne taşıyan önemli bir girişim olduğunu vurguladı.

ICJ'ye Acil İhtiyati Tedbir Talebi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın sözleşmenin "acil ihtiyati tedbir alınmasını öngören" maddesini aktif hale getirdiğini belirterek, bu durumun, ICJ'den İsrail'in saldırılarını durdurması için hızlı bir adım atılmasını talep ettiğini ifade etti. Bakanlık, yazılı açıklamasında, ICJ'den Güney Afrika'nın "soykırım suçu işlenmesini engellemek için acil tedbir alınması" talebine hızla yanıt vermesini istedi.

Güney Afrika'nın İsrail Karşıtı Hareketi: Fiili Bir Adım

Ömer Avadallah, Güney Afrika'nın bu adımının, sadece bir açıklama olmadığını, aksine fiili bir adım olduğunu belirtti. İsrail'e karşı soykırım suçu iddialarıyla uluslararası sistemde adım atan tek ülkenin Güney Afrika olduğunu ifade etti. Avadallah, diğer Arap ve yabancı ülkelerin sadece açıklama yapmakla kalmayıp, İsrail'in savaş suçlarından dolayı uluslararası sistemde sorumluluk almak adına Güney Afrika'nın önemli bir öncü olduğunu vurguladı.

ICJ'nin İsrail Karşıtı Kararı ve Talepler

ICJ'den yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle başvuru yaptığı bildirildi. Açıklamada, Güney Afrika'nın, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımı önlemede başarısız olduğu ve kışkırtmaları kovuşturmadığı gerekçesiyle İsrail aleyhine tedbir kararına hükmedilmesini talep ettiği belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı da ICJ'den, saldırıların durması yönünde karar alınmasını ve suça ortak olan devletlerin bu tutumdan vazgeçmelerini istedi.

Soykırım Sözleşmesi'nin 9. Maddesi Temel Alındı

Dava, Soykırım Sözleşmesi'nin 9. maddesine dayanıyor. Söz konusu madde uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmiş olması durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor. ICJ, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararı alarak, ihlallerin dava süreci tamamlanana kadar durdurulmasına karar verebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi