Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Bu teklif, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeriyor.

Astrolog Meral Güven Serbest Bırakıldı! Suç Kayıtları Ortaya Çıkmıştı Astrolog Meral Güven Serbest Bırakıldı! Suç Kayıtları Ortaya Çıkmıştı

TBMM'de fahiş fiyat artışları ve stokçuluk cezaları görüşülüyor TBMM'de fahiş fiyat artışları ve stokçuluk cezaları görüşülüyor

Kooperatifler için Ek Süre: Koopbis Sistemi ve Rekabet Kurulu'na Yeni Yetkiler

Kooperatif ve üst kuruluşların üye kimlik bilgilerini ve diğer bilgilerini koopbis sistemine yüklemeleri için iki yıl daha ek süre verilmesine olanak sağlanıyor. Ayrıca, Rekabet Kurulu'na kadro unvan ve derece değiştirme yetkisi verilecek. Soruşturma başlangıcında teşebbüslerin yazılı savunma yükümlülüğü kaldırılıyor.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artıyor

Ürün İhtisas Borsalarında Değişiklikler: Teminat ve Garanti Fonu Oluşturulabilir

Ürün İhtisas Borsalarında teminat alınabilmesine ve garanti fonu oluşturulabilmesine olanak sağlanıyor. Bu borsalarda gerçekleştirilen işlemlerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak teminatların ve oluşturulabilecek garanti fonunun kuruluşu, işletimi, kullanımı ve katılımcılarına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda Değişiklikler

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, cezaların etkinliği ve caydırıcılığı artırılıyor. Ürün senedinin içerik, şekil ve muhafaza şartlarına uymayan lisanslı depo işletmelerine 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi ve Fahiş Fiyat Artışlarına Yönelik Yaptırımlar

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılmasına dair hükme aykırı hareket edenlere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ticaret Bakanlığı, bu hükme bir takvim yılı içinde en az 3 defa aykırı hareket eden işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatmaya yetkili olacak.

İhdas Edilen Yeni Madde: Lisanslı Depolar İçin Özel Düzenlemeler

Komisyon tarafından kabul edilen önergeyle teklife yeni bir madde ihdas edildi. Bu maddeye göre, lisansı askıya alınan işletmeler, askıda kalınan günler için depo kira ücreti talep edemeyecek. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün lisanslı depolarda depolanan ürünler için tahakkuk eden ve aylık dönemlerde lisanslı depo işletmelerine ödenen depolama ücretleri askı süresi boyunca ödenmeyecek. Bu düzenleme, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA