Depresyon Belirtileri: Kendinizi Tanıyın ve Tehlikeyi Önleyin Depresyon Belirtileri: Kendinizi Tanıyın ve Tehlikeyi Önleyin

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), demokratik yöntemlerden uzak bir seçim süreci yaşandığını belirterek, mor, yeşil ve kamucu politikalarla yönetilen kentlerde eşit, özgür ve şiddetsiz bir hayat talebinde bulundu.

Seçim Süreci Eleştirisi

Platform, toplumu demokrasiye yakınlaştırması gerekirken, aksine uzaklaştıran bir seçim süreci yaşandığını ifade etti. Adaylaştırma sürecinin demokratik yöntemlerden uzak, yüzde 50 cinsiyet açısından eşit temsile kör, sivil toplumu dışlayan, yıkıcı rekabetin egemen olduğu ve siyasete parası olanın katılabildiği bir süreç olduğunu belirtti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Vurgusu

EŞİK, yerelde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının tüm yerel yönetimler için tarihsel bir sorumluluk ve anayasal bir yükümlülük olduğunu hatırlattı. Ayrıca, cinsiyet eşitliğini yok sayan ve kadınların haklarını tırpanlayan siyasetlere karşı durmanın bu sorumluluğun vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Eşitlikçi, Mor, Yeşil, Kamucu Belediyecilik İçin Beş Acil Şart

Platform, 14-28 Mayıs seçimlerinin hemen ardından 35 hafta boyunca yerel eşitlik deneyimlerini paylaştıklarını ve "Eşitlikçi, Mor, Yeşil, Kamucu Belediyecilik İçin Beş Acil Şart"ı belirlediklerini duyurdu. Bu şartlar, Eşit Yurttaşlık Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kent Planlaması, Kadınların Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açıdan Desteklenmesi ve İklim Değişikliğine ve Afetlere Dirençli, Ekolojik Kentler başlıklarında özetlendi.

Mücadelelerinden Vazgeçmeyeceklerini Belirttiler

EŞİK, bu şartlar yerine getirilinceye kadar kararlılıkla, amacına ve ülke gerçeklerine odaklanan, dayanışmacı mücadelesine devam edeceğini belirtti. Ayrıca, yaşam alanlarının rant ekonomisi, kent çeteleri, inşaat tekelleri, kayırmacılık siyasetiyle iç içe yönetilmesine ve her türden eşitsizliği besleyen yerel yönetim anlayışına son verilinceye kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi