Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üretilen kapı tokmakları, sadece motifleri ve sesleriyle değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir tarihin kapısını aralıyor. Bu geleneği yaşatmaya çalışan Demirci ailesi, yok olmakla yüz yüze olan bir mirası canlandırmak için çaba sarf ediyor.

A W167923 01

"Kemaliye: Tarihin İzlerini Taşıyan Şirin Bir İlçe"

Kemaliye, derin kanyonlar arasında uzanan bir vadide yer alan küçük ve şirin bir ilçedir. Asırlardır bu ilçede yaşatılan geleneklerden biri de Türklerin Şamanizm'e inandığı dönemden kalma kapı süsleme ve demir kapı tokmağı üretimi geleneğidir.

A W167923 03

"Tokmaklar: Ev Sahiplerine Misafirlerin Cinsiyetini Anlatıyor"

İlçe sakinleri, evlerinin kapılarına takılan tokmaklar sayesinde, kapıyı çalan misafirlerini görmeden kadın ya da erkek olup olmadıklarını anlayabiliyorlar. Bu tokmaklar, sadece misafirlerin kim olduğunu değil, aynı zamanda geleneğin derin anlamlarını da yansıtıyor.

A W167923 04

"Motiflerin Gizemi: Her Birinin Anlamı Var"

Her bir motifin kendine özgü bir anlamı bulunmaktadır. Örneğin, lamba motifli bir kapı tokmağı, evin ocağının sönmemesi ve hayatın daim olması dileğini ifade eder. Kuş motifleri ise genellikle ev sahibinin gurbette bir yakını olduğunu ve haber beklediğini simgeler.

Alaçatı Ot Festivali'nde Mor ve Ötesi İle Rock Müzik Rüzgarı Esti Alaçatı Ot Festivali'nde Mor ve Ötesi İle Rock Müzik Rüzgarı Esti

"Geleneklerin Devamı: Demirci Ailesi'nin Özverili Çabaları"

Kemaliye'de kapı tokmakları geleneğini yaşatan kişi, 6 kuşaktır bu işi sürdüren Demirci ailesinden Ali Demirci'dir. Bu aile, sadece kaybolmakta olan bir geleneği canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda bu geleneği yaşatmak için işlenecek kapıları hazırlayan marangozları ve taş ustalarını da destekliyor.

"Kopya İşleri ve İşin Değer Kaybı"

Ancak geleneğin sürdürülmesiyle ilgili bazı zorluklar da yaşanmaktadır. Ali Demirci, geçmişte kopyalama işinin artmasıyla birlikte işin kalitesinin düştüğünü ve ustaların işlerinden zevk alamaz hale geldiğini ifade ediyor.

A W167923 02

"Şamanizm'den İslam'a: Kapı Tokmaklarındaki Değişim"

Geçmişte Şamanizm'e dayanan geleneklerin İslam'a geçiş sürecinde değişime uğradığını belirten uzmanlar, özellikle ev ziyaretlerinde ev sahiplerine misafirlerin cinsiyetini anlatan kapı tokmaklarının bu değişime nasıl uyum sağladığını araştırıyorlar.

"Geleneklerin Canlı Tutulması: Kemaliye'nin Önemi"

Kemaliye'de yaşatılan kapı tokmakları geleneği, sadece bir tarihi mirasın devamı değil, aynı zamanda bölgenin kültürel zenginliğinin ve sosyal dokusunun bir yansımasıdır. Bu geleneğin yaşatılması, geçmişle gelecek arasında köprü kurmak açısından da büyük önem taşımaktadır.

Kaynak: İHA