Savaşlar, şiddet ve olumsuzlukların yaşandığı bir dünyada merhamet duygusu giderek azalıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Soylu, merhametin sadece insanlar için değil, tüm canlılar ve dünya için önemli bir kavram olduğunu belirterek, modern çağın vebası olarak nitelendirilen merhametsizliğin arttığını ifade etti.

Uzmanlar uyarıyor! Çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat Uzmanlar uyarıyor! Çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat

Merhametin Azalmasının Nedenleri

Uzman Dr. Soylu, dünyanın birçok yerinde artan savaşlar, göçler, şiddet olayları ve sosyal sorunların, insanların değerlerinden uzaklaşmasına neden olduğunu söyledi. Modern yaşamın vaat ettiği refahın gerçekleşmediğini, insanların daha mutsuz ve huzursuz hale geldiğini belirten uzman, bu durumun en büyük nedenlerinden birinin de merhamet duygusunun azalması veya ortadan kalkması olduğunu ifade etti.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Soylu

'Merhamet, Eğitimle Geliştirilebilen Bir Duygu'

Merhametin sadece insanlar için değil, tüm canlılar ve dünya için olmazsa olmaz bir kavram olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Soylu, merhametin bir acıma hissi ve basit bir iyilik yapma isteği olmaktan öte, insanları sürekli olarak iyiliğe ve doğruluğa yönlendiren pozitif bir duygu olduğunu belirtti. Merhamet duygusunun her insanda yaratılıştan var olan bir yeti olduğunu, aynı zamanda eğitimle de geliştirilebilen bir duygu olduğunu söyledi.

Medyanın ve Eğitim Sistemlerinin Rolü

Uzman Dr. Soylu, günümüzde medyanın ve eğitim sistemlerinin merhametsizliği olağanlaştırdığına dikkat çekti. Sinema ve dizilerin etkisiyle merhametsizliğin normalleştirildiğini, seküler temelli eğitim sistemlerinin ise merhameti öğretmediğini ifade etti. Modern yaşamın getirdiği bireyselleşme, yalnızlaşma, egoist ve narsist tutumların da merhametsizliğe neden olduğunu belirten uzman, bu durumun öğrenilerek ve olağanlaşarak yaygınlaştığını söyledi.

Merhametin İyileştirici Etkisi

Merhametin sadece insanın kendisi için değil, toplumun geneli ve diğer canlılar için de önemli bir duygu olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Soylu, merhametin insanın ruhu üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Bilimsel çalışmaların merhamet, şefkat ve acıma gibi duyguların beyinde mutlulukla ilgili maddelerin salgılandığını gösterdiğini ifade etti.

'Merhametin Yayılması Gerekiyor'

Uzman Dr. Soylu, insanlık olarak merhamet duygusunu yaşamaya ve yaşatmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde olduğumuzu vurgulayarak, merhameti öğrenmek, geliştirmek ve tüm topluma yaymak gerektiğini belirtti. Merhametin ortadan kalktığında ne hayvan, ne insan, ne doğa hiçbir şeyin kalmayacağını söyleyen uzman, bu önemli duygunun korunması için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.

Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Savaş ortamında bulunan çocukların psikolojisi Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Savaş ortamında bulunan çocukların psikolojisi

Kaynak: İHA