Çanakkale Biga'da 3.216 m² arsa mahkemeden satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Yalova Altınova'da mahkemeden satılık 100 m² daire Yalova Altınova'da mahkemeden satılık 100 m² daire

Ortaklığın Umuma Açık Artırma Yolu İle Satış Suretiyle GiderilmesiKararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Çanakkale İli Biga İlçesi Anbaroba Köyü Köyiçi mevki 127 Ada 69 parsel sayılı taşınmaz tapuda Avlulu Kerpiç Ev Samanlık vasfında olup, Taşınmaz içme suyu, çöp, kanalizasyon vb. altyapı hizmetlerinden eksiksiz faydalanır durumdadır. Taşınmaz içerisinde bir adet 30 m² taban alanlı depo/bakıcı yeri olarak kullanılan II-B yapı sınıfında bakımlı yapı bulunmaktadır.
Adresi: Çanakkale İli Biga İlçesi Anbaroba Köyü Köy İçi Mevki 127 Ada 69 Parsel
Yüzölçümü: 3.216,89 m²
İmar Durumu: Taşınmazın Anbaroba köyü köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde ve Balıkesir - Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşik Alan" lejantında kaldığı tespit edilmiş, Çevre Düzeni Planı plan notları geçerlidir. Taşınmazın Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları, fen ve sağlık kurallarına uygunluk koşullarını sağlaması durumunda üzerine yapı yapılabilmesi için, ilgili Kurumlardan görüş alınarak, taşınmaz üzerinde yapı bulunması durumunda arsa olarak cins değişikliği yapılmadan Valilik Görüşü alınmadan inşai uygulamaya geçilemez.
Kıymeti: 3.745.579,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Afete Maruz Bölge

Kaynak: ilan.gov.tr