Bursa Yıldırım'da 1.072 m² arsa mahkemeden satılıktır. İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Kocaeli Çayırova'da icradan satılık 3+1 112 m² daire Kocaeli Çayırova'da icradan satılık 3+1 112 m² daire

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/305 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi 3543 Ada 106 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Avlulu Ev" olan 1.072,21 m2 yüzölçümündeki taşınmazSamanlı Mahallesi Yiğitler Caddesi No:19 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde tek katlı olarak ve kargir inşaat tarzında yapılmış natamam durumda ahır binası, mesken olarak kullanılan kargir inşaat tarzında yapılmış yapılar ile depo, kuruluk ve samanlık olarak kullanılan kerpiç inşaat tarzında yapılmış müştemilat yapıları bulunmaktadır. Kargir inşaat tarzında yapılmış bina hol, 3 oda, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Binanın inşaat alanı 92,75 m2 dir. Binanın yıpranma oranı % 50 dir.Kargir inşaat tarzında tuğla duvarlı olarak yapılmış,inşaat seviyesi % 40 olan ve halihazırda da kullanılmayan atıl durumda olan bir bina mevcut olup, inşaat alanı 109,68 m2 dir.Sundurma tarzında, ahşap ve kerpiç inşaat tarzında ahşap çatılı kiremit örtülü kullanılmayan atıl durumda yaklaşık 60-70 yıllık müştemilat yapıları bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde genellikle mesken amaçlı bitişik nizam 2-3 katlı binalar bulunmaktadır. Taşınmaz her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır.
Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi 3543 Ada 106 Parsel
Yüzölçümü : 1.072,21 m2
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında olup taşınmazın büyük kısımları yapı nizamı imar adasındaki mevcut yapılaşma doğrultusunda belirlenecek E(Emsal): 0,50, Hmax(Yükseklik): 6,50 metre olan konut bölgesi alanında (919,02 m2 si) diğer az kısımları ise park alanı (14,56 m2 si) ile yol alanında (138,63 m2 si) kalmaktadır.
Kıymeti : 3.956.162,03 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Dosyasına bakılabilir.

Kaynak: ilan.gov.tr