Başakşehir'de icradan satılık arsa hissesi.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

İcradan satılık 2016 model Mercedes-Benz araç İcradan satılık 2016 model Mercedes-Benz araç

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/27607 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Şamlar Mahallesi, Karaağaçdere Mevkii, 1665 parsel sayılı, 10.112,86 m2 miktarlı, Tarla vasıflı taşınmazın 1/72 hissesi.
Dosya kapsamında yer alan 06.11.2023 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışa konu Parsel Sazlıdere Baraj Göletinin Güney Batısında, Baraj Göletine yaklaşık 30,00metre, Deliklikaya Yoluna yaklaşık 1,25km. Mesafede yer almaktadır. Parsel ve çevresi boş durumda olup, üzerinde hiç bir yapı bulunmamaktadır.
Adresi : Şamlar Mahallesi, Karaağaçdere Mevkii Başakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 10.112,88 m2
Hissesi :1/72
İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih, 165237 sayılı yazısında ''Parsel Sazlıdere Barajı Mutlak Koruma Alan Sınırında kalmakta olup, 1/1000 ölçekli“25.03.2021 t.t.'li İstanbul İli, Yenişehir(Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı” kapsamındadır. İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Rezerv Yapı Alanında imar planı ve imar uygulamalarında (parselasyon planı) çalışmalar sürdürülmekte olup, tek yetkili kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Konu ile ilgili İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanlarında yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamı'nın 07.04.2020 tarih ve 105645 sayılı Olurları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” nda kalmaktadır.'' denilmiştir.
Kıymeti : 1.053.422,92 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. "İmar Düzenlemesine alınmıştır." beyanı, şerhler hanesinde "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak İstimlak Daire Başkanlığının 04.04.2016 tarih, 191585 sayılı ilgili İdarenin yazılı talebi yazıları ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesi gereğince şerh (hisseye yönelik)" şerhinin mevcut olduğu.

Kaynak: ilan.gov.tr