İcradan satılacak Hyundai marka araç İcradan satılacak Hyundai marka araç

Balıkesir Altıeylül'de 12.861 m² tarla mahkemeden satılıktır.İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Ortaklığının satılarak giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/277 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Pamukçu Mahallesi 185 ada 8 parselde tarla vasıflı olarak tapuda kayıtlı olup mahalle merkezine yaklaşık 1440 m ilçe merkezine yaklaşık 14040 m kuş uçuşu mesafede, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na göre Sulu Mutlak Tarım Arazisidir. Killi – tınlı toprak yapısına sahip, üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan, topoğrafik olarak % 0-2 oranında eğimli, dikdörtgen şeklinde geometriye benzeyen, komşu parsellere bitişik konumda ve kadastral bir yola cephesi olan taşınmazdır.
Adresi :Pamukçu Mahallesi Altıeylül / BALIKESİR
Yüzölçümü : 12.861,77 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanlığının 28/12/2022 tarih ve 39024 sayılı yazısı ile "İlçemiz Pamukçu Mahallesi 185 ada 8 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.286.177,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Kaynak: ilan.gov.tr