‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attıkları için KHK kararı ile görevlerinden uzaklaştırılan barış akademisyenleri Antalya Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ve Dr. Öğr. Üyesi Hafize Öztürk Türkmen Ankara 21’nci İdare Mahkemesi’nin verdiği karar ile görevlerine dönmüştü. Yaklaşık 7 aydır görevlerini sürdüren iki akademisyen Akdeniz üniversitesi Rektörlüğü ise göreve iade talebinin iptali ile istinafa gitmiş ve göreve iade talebi Ankara 13. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı ile iptal edilmişti. Akademisyenler ise konuyu bir üst mahkemeye taşıyarak Danıştay’a başvurdu. Danıştay’ın kararını beklememeyi tercih ettiği iddia edilen Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ise kararı akademisyenlere tebliğ edilerek görevden alması bekleniyor.

Konu Aynı Tutum Farklı 

Dava kararında, “Davacının ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin orantısız olmadığı kanaatine varılmıştır. Davacının, kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname’ye karşı yapmış olduğu başvurusunun reddine dair OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu işleminin iptali yönünde verilen istinafa konu İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi. 

Tahakaraman

ANTALYA’NIN PARASIYLA CAKA! ANTALYA’NIN PARASIYLA CAKA!

Kliniği Kapat Gel Dediler

Konuyla ilgili Akdeniz Gerçek’e konuşan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, “İdare mahkemesi üniversiteden uzaklaştırılmamı haksız bulmuş ve üniversiteye derhal dönme kararı vermişti. Burada üniversite istinafa başvurdu ve Bölge İdare Mahkemesi 7 ay sonra ret kararı vererek kararı bozdu. Bazı Bölge İdare Mahkemeleri barış akademisyenlerini haklı bulurken bazen farklı karar verilebiliyor. Yani aynı konuda iki farklı karar verilebiliyor. Konu Danıştay’a taşındı. Akdeniz Üniversitesi lehimize sonuçlanan karar sonrası yürütmeyi durdurma için mahkemeye başvurmamıştı. Hatta bana ‘Özel kliniğini kapatarak göreve başla’ demişlerdi. Ben de kliniğimi kapattım. Şimdi ise alınan karar ile tekrar görevden uzaklaştırılıyoruz. Bunun sonucunu bekleyeceğiz. Ben şu an görev başındayım ama muhtemelen çarşamba günü tebliğ edecekler. Aynı konuda çok farklı tutumlar var burada hukuksal olarak gariplik olduğunu gösteriyor. Akdeniz Üniversitesi ise üst mahkemeye başvurduğumuzu biliyor ama sonucu beklemeyi tercih edebilecekken; beklememeyi tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Images Uyelerimiz Hafize Ozturk

Kaynak: Kamer Durdu