Antalya Tabip Odası sağlıkta şiddetin önlenmesi için basın açıklaması yaptı. 12 yıl önce öldürülen Dr. Ersin Arslan’ı anan Antalya Tabip Odası adına açıklama yapan Sağlıkta Şiddeti Önleme Komisyonu Genel Sekreter Uzm. Dr. Fatmagül Aslan, “Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“Gaziantep’te görevi başında katledilen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçti. TTB tarafından ‘sağlıkta şiddete karşı mücadele günü’ ilan edilen bu günde, başta Dr. Ersin Arslan olmak üzere, sağlıkta şiddet nedeniyle bugün aramızda olmayan, kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz” diyen Sağlıkta Şiddeti Önleme Komisyonu Genel Sekreter Uzm. Dr. Fatmagül Aslan, “Sağlıkta şiddetle baş etmekte zorluk yaşadığımız,  hatta nefes bile alamaz hale geldiğimiz herkes tarafından bilinip, kabul edilmesine rağmen; halen gerçek nedenler görmezden geliniyor ve bu nedenlere yönelik çözümlere yaklaşılmıyor” dedi.

CHP'li Tanal Sağlık Hizmetlerindeki Aksaklıkları Gündeme Taşıdı CHP'li Tanal Sağlık Hizmetlerindeki Aksaklıkları Gündeme Taşıdı

Whatsapp Image 2024 04 17 At 13.01.37

“SAĞLIK HİZMETLERİ NİTELİKSİZLEŞİYOR”

Fatmagül Aslan, “Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte hasta ve yakınlarının müşteri olarak görüldüğü ve sınırsızlık tanındığı, biz sağlık çalışanlarının ise gittikçe değersizleştirildiğimiz bir sistemde çalışmaktayız. Sağlıkta şiddet bizi tüketen bu sistemin, hastalarla ve kendi aramızda oluşan sağlıksız iletişimin bir parçası haline gelmiştir. Ancak bireyci, sermaye odaklı ve ölümcül bir rekabeti önümüze koyan sağlık sistemi sadece şiddet üretmiyor. Bu sistemde sağlık hizmetleri de niteliksizleşiyor ve sonucunda toplumun sağlığının daha da geriye gittiğini istatistikler bize gösteriyor. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak bu zamana kadar çalışma ortamlarımızdaki şiddet sorununun çözümü için her alanda, her düzeyde emeğimizi ortaya koyduk. Sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiklerimizin anılarını yaşattık, yaşatacağız. Sağlıkta şiddete karşı mücadele gününde sözümüzü yineliyoruz!  Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!” dedi.
 

Kaynak: Kardelen Özdemir