Antalya Manavgat'ta 70.621 m² tarla icradan satılıktır. İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bursa Karacabey'de icradan satılık 5.437 m² tarla Bursa Karacabey'de icradan satılık 5.437 m² tarla

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/225 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Manavgat İlçe, ÇENGER Mahalle/Köy, ÖMERBOĞAZI Mevkii, 212 Ada, 56 Parsel, Satışa konu taşınmaz, Çenger Mahallesi, Ömerboğazı mevkiinde kayıtlı olup 70.621,90 m2 yüz ölçümü ile Tarla vasfındadır. Söz konusu parsel kuş uçuşu olarak; Manavgat'ın yaklaşık 18,75 km kadar güneydoğusunda, D-400 karayolu-Çenger - Mahallesi kavşağının yaklaşık 1,15 km kuzeybatısında, denize yaklaşık 1,20 km mesafede, mahalle yerleşiminin yaklaşık 200 m batısında sayılabilecek bir konumda bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım kuzey cephesinden geçen yol vasıtasıyla sağlanmaktadır. Toprak yapısı ve Topoğrafik Yapı;Taşınmaz ve çevresinin; klizimetre kullanılmadan yapılan gözlemler neticesinde düz veya düze yakın bir zeminde olduğu, söz konusu parselin geneli itibariyle, bölgede yetişen çeşitli bitkilerin tarımı için uygun özelliklerde olduğu görülmüştür. Taşınmazın toprak özellikleri incelendiğinde; kahverengi renkli, organik madde miktarı yeterli, orta bünyeli topraklar içerisinde sınıflandırılabilir. Toprağının su tutma kapasitesinin yeterli olduğu, bilirkişi raporuna göre tuzluluk probleminin bulunmadığı kanaati oluşmuştur. Söz konusu taşınmazın çevresinde; açıkta ve örtü altında farklı türden bitkilerin yetiştiriciliğinin yapıldığı, bahse konu taşınmazda da benzeri yetiştiriciliklerin yapılabileceği kanaati oluşmuş olup; konumu, eğim durumu, toprak bütünlüğü ve toprak karakteri bakımından entansif (modern) tarım tekniklerine uygun özelliklerde olduğu bilirkişi raporuna göre düşünülmektedir. Satışa konu taşınmazın kullanım durumu; Parsel zemininde keşif tarihi itibarıyla inşai muhdesatlar ile 13 dekarlık modern muz serası bulunmakta olup, sera içerisinde muz yetiştiriciliği yapıldığı görülmüştür. Ayrıca seranın doğusunda meyve ağaçlarının bulunduğu, geri kalan kısmının ise tarla tarımı yapılmak suretiyle kullanılmakta olduğu görülmüştür. Taşınmazdaki yetiştiricilik faaliyetleri dikkate alındığında; tarımsal iştigalin aktif olarak yapıldığı ve dolayısıyla toprağın imar ve ihya özelliklerinin iyi olduğu anlaşılmaktadır. Toprak yapısı, toprak işleme durumu, yerleşim alanına olan mesafesi, konumu, tarım arazisi olarak kullanım cazibesi vb. faktörlerin tahlili neticesinde uzun yıllar (20 yıldan fazla) kuru veya sulu tarım yapılmak şartıyla kullanılagelen tarım arazisi vaşfında olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu taşınmazın parsellerde de benzeri tarımsal üretimlerin yapıldığı görülmüştür. Plastik Sera Özellikleri; Taşınmaz üzerinde alanı 13.000,00m2 olan plastik sera (muz) bulunmaktadır. Söz konusu seraların tarımsal üretim için uygun özelliklerde olduğu görülmüştür. Söz konusu seranın değerlemesinde; kontrüksiyon malzemeleri, sulama sistemi, plastik örtüsü, içerisinde bulunan muz bitkileri, bunların bakım ve gelişme durumları dikkate alınarak sera tesisi müştemilatı ile birlikte ele alınmıştır. Taşınmazda bulunan seranın 5-6 yıllık olduğu kanaatine varılmıştır. Dava konusu taşınmaz üzerinde çeşitli yaş ve türlerdeki meyve ağaçlarının yanı sıra bazı peyzaj bitkilerinin de bulunduğu görülmüştür. Zemindeki bitkilerde yapılan generatif ve vegetatif incelemeler neticesinde; ağaçların bakım, besleme ve terbiye işlemlerinin yeterince yapılamadığı, haliyle son yıllarda bitkilere gereken özenin gösterilemediği aşikârdır. Taşınmaz üzerinde 40 adet zeytin, 3 adet avakoda ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz zemininde bir adet konteyner ile seranın güney tarafında saç malzemeden yapılma bir adet konteynır yapının bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın hâlihazır durumu itibarıyla imar ve ihyaya muhtaç yerlerden olmadığı, evveliyatı itibariyle de uzun yıllar tarım yapılmak suretiyle sulu veya kuru tarım arazisi vasfında kullanıldığı kanaatine varılarak taşınmazın üzerindeki muhdesatlarla birlikte değerinin 25.352.234,75 TL olacağı, taşınmazın 1/8 hissesi satılacağından satılacak hissenin değeri 3.169.029TL'dir.
Adresi : Çenger Mahallesi, Ömerboğazı Mevkii, 212 Ada, 56 Parsel Manavgat/Antalya Manavgat / ANTALYA
Yüzölçümü : 70.621,90 m2
Kıymeti : 3.169.029,34 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Kepez ve Antalya Havalesi Elektrik Santralleri T.A.Ş. lehine 4165 m2 irtifak hakkı vardır.
Taşınmazın 1/8 hissesi satılacaktır.

Kaynak: ilan.gov.tr