Antalya Korkuteli'nde 645 m² arsa mahkemeden satılıktır. İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Çanakkale Biga'da mahkemeden satılık 1.194 m² arsa Çanakkale Biga'da mahkemeden satılık 1.194 m² arsa

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Korkuteli İlçe, AŞAĞIPAZAR Mahalle, 339 Ada, 10 Parsel, Taşınmaz üzerinde muhtesat yoktur.
Adresi : Korkuteli İlçesi Aşağıpazar Mahallesi Korkuteli / ANTALYA
Yüzölçümü : 645 m2
İmar Durumu :Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam 3 kat isteğe bağlı zeminde ticari alanda (İBZT)+konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.304.875,00 TL
KDV Oranı : %10

Kaynak: ilan.gov.tr