İ L A N
T.C. ANTALYA 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/122
KARAR NO : 2024/85
Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/02/2024 tarihli ilamı ile 125/2, 106/1-1.cümle maddesi gereğince 1 AY 25 GÜN HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 AY 22 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Miyase oğlu, 04/04/1983 doğumlu, Sivas, Şarkışla, Arıklar mah/köy nüfusuna kayıtlı FERHAT GÜL Konuksever mah. 797. Sk no:7/3 Muratpaşa/Antalya adresinde tüm aramalara rağmen bulunamamış, yapılan görüşmede kendisinin hapis cezası olduğunu bu yüzden yurt dışında olduğunu, tebligata yarar adres veremeyeceğini belirtmiş olması sebebiylekarartebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,ilanın yayımlandığı tarihtenitibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Antalya Bölge İstinaf Mahkemesine İSTİNAF edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02026621