Ankara Tabip Odası (ATO), SGK'dan emekli olan hekimlerin ortalama 17 bin 500 TL maaşla yoksulluk sınırının altında olduklarını belirterek, emekli hekim maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini ifade etti. ATO'nun açıklamasında, hekimlik mesleğinin toplumsal değeri ve faydasının tartışılmaz olduğu vurgulandı.

Emekli Hekimlerin Gelir Adaletsizliği

ATO, emekli hekimlerin durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. SGK'dan emekli hekimlerin geçinemediği ve yoksulluk sınırının altında olduklarına dikkat çeken ATO, 2023 yılı sonunda yapılan bir araştırmaya göre 10 yıl Emekli Sandığı'na, 10 yıl BAĞ-KUR'a ve 10 yıl da SSK'ya bağlı olarak çalışmış bir hekimin aylık gelirinin ortalama 17 bin 500 TL civarında olduğunu belirtti.

Honda Motosiklet Haziran 2024 Fiyat Listesi ve Modelleri Honda Motosiklet Haziran 2024 Fiyat Listesi ve Modelleri

G P Iax9J X0 A A Zqh0

ATO'dan Çözüm Önerileri

ATO'nun açıklamasında sorunun çözümü için şu öneriler sıralandı:

 • Emekli hekim maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Hekimlik mesleğinin toplumsal karşılığı bakımından biricik olduğu ve emekli hekimlere hak ettikleri maaşların bağlanması gerektiği vurgulandı.
 • Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan hekimler arasındaki gelir adaletsizliği giderilmeli ve bütün kurumlar için yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır.
 • Emekli hekimlere ödenen ek ödemelerde çalışan-çalışmayan ayrımı gözetilmeden tüm emekli hekimleri kapsayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
 • SGK emeklisi hekimlerin çalışması durumunda maaşlarından yapılan yüksek kesintilere son verilmelidir.
 • 7200 ek gösterge çalışan ve emekli bütün hekimlere yönelik olarak ayrım gözetmeksizin hayata geçirilmelidir.
 • Emekli hekimlerin evde bakım hizmetleri ve huzurevi gereksinimleri için bir an önce yasal düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmelidir.

ATO'dan Yetkililere Yöneltilen Sorular

ATO'nun açıklamasında yetkililere şu sorular yöneltildi:

 • Türkiye’de 10 bin TL'nin altında aylık alan kaç emekli ve hak sahibi bulunuyor?
 • Emekli aylığı, asgari ücret olan 17 bin 2 TL'nin altında olan kaç emekli hekim bulunuyor?
 • Emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan hekim sayısı nedir?
 • İş yaşamında yer alan emekli hekimlerin özel hastane, özel tıp merkezi ve sağlık kuruluşları, ortak sağlık güvenlik birimleri olmak üzere istihdam dağılımı nasıldır?
 • Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SSK emeklisi hekimler arasındaki maaş dengesizliğini düzeltecek adımlar atacak mısınız?
 • Emekli olduğu halde geçinmek için çalışmak zorunda kalan SGK emeklisi hekimlerin maaşlarından yapılan yüksek kesintilere son verilecek midir?
   
Kaynak: ANKA