Adana Çukurova'da icradan satılık 1+1 daire Adana Çukurova'da icradan satılık 1+1 daire

Ankara Polatlı'da 2.870.741 m² tarla icradan satılıktır. İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/17 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazlarının cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
“Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesi, Sorudak Mevkii, 293 Ada, 36 Parselde Kaim, 2.870.741,67 m² Yüzölçümlü ve Tarla Nitelikli Taşınmazın, Satılarak Paraya Çevrilecek Olan 5/64 Pay/Paydası”nın;
Özellikleri:
Polatlı İlçesi, Sarıoba Mahallesinde yer almakta olup 2.870.741,67 m² yüzölçümünde tarla vasfında arazidir. Taşınmaz asfalt köy yolu cephelidir. Taşınmazın yaklaşık % 70’i tarım faaliyeti yapmaya uygun olmadığı görülmüş olup kalan %30’unda fiilen tarım faaliyeti yapılmaktadır. Taşınmazın tarıma elverişli kısmının toprak yapısı kumlu tınlıdır. Taşınmaz herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmamış vaziyettedir. Parsel üzerinde;
1-330 m² taban alanlı yığma kargir depo,
2-90 m² taban alanlı yığma kargir baraka,
3-76 m² taban alanlı 2 katlı yığma kargir ev,
4-50 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir ev,
5-230 m² taban alanlı sundurma,
6-200 m² taban alanlı, tek katlı yığma kargir ahır,
7-150 m² taban alanlı , tek katlı yığma kargir depo,
8-100 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir depo,
9-110 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir depo,
10- 130 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir depo,
11- 140 m² taban alanlı 2 katlı yığma kargir ev,
12- 70 m² taban alanlı tek katlı yığma kargir ev,
13- 380 m² taban alanlı tek katlı kerpiç depo olduğu tespit edilmiştir.
Tapu kaydında yapılan incelemede 28.04.2023 tarih 19417 yevmiye numarası ile krokide gösterilen 6,7 ve 12 numara ile gösterilen yapıların Mustafa Yargıç' a ait olduğu, 1,3,4 ve 11 nolu yapıların Adem Yargıç' a ait olduğu belirtilmiştir.
(ÖNEMLİ HUSUS:İhale Alıcısı Gerçek Veyahut Tüzel Kişi, Yalnızca Yukarıda Yazılı 2, 5, 8, 9 ve 10 No’lu Taşınmazlarda Pay/Paydası Oranında Hak Sahibi Olacaktır. İhaleye Katılım Sağlayan Her Gerçek ve Tüzel Kişilik İş Bu Durumu ve Bundan Doğan/Doğacak Sorumlulukları Peşinen Kabul Etmiş ve Satışı Düzenleyen İcra Müdürlüğü ve Satış Memurunu İbra Etmiş Sayılırlar.)
Yüzölçümü : 2.870.741,67 m²
Arsa Payı : 5/64
İmar Durumu Müdürlüğümüz dosyasındaki 07/03/2023 keşif tarihli bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmamış vaziyettedir.
Kıymeti : 1.813.154,95 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler :
*Beyanlar Hanesinde Hisse Hatası Vardır. (01/12/2010 Tarihli Tutanak Sarıoba 2490 Parsel Dosyasındadır.) *Beyanlar Hanesinde; Bölge İçin Tespit Edilen Dağıtım Normundan Daha Küçük Parçalara Hükmen ve Rızaen Bölünemez. *Beyanlar Hanesinde; 23/10/2017 Tarih 16820 Yevmiyeli İntikal İşleminde İbrahim Gürsöy' un Veraset İlişiği kesilmemiştir.*Beyanlar Hanesinde Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Olup Karar İnfaz Edilememiştir. Polatlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14/06/2005 Sayı: 2003/051 Esas 2005/246 Karar (Mahkeme İle Gerekli Yazışma Yapılmış Olup Dosyamızda Satışa Engel Bir Husus Olmadığına Dair Cevap Yazısı Mevcuttur.) *Beyanlar Hanesinde; Eda Yüksel Veraset ve İntikal İlişiği Kesilmiştir. *Beyanlar Hanesinde; 18/12/2020 Tarih 27547 Yevmiye İle Yapılan İntikal İşleminde Cemal Yükse' in Veraset Vergi İlişiği Kesilmemiştir. *Beyanlar Hanesinde; Yıldırım Beyazıt Yargıç' ın Vergi İntikal İlişiği Kesilmiştir. *Beyanlar Hanesinde; Gülsüm Koçak'ın Veraset ve İntikal Vergi İlişiği Kesilmiştir. *Beyanlar Hanesinde; Krokide A ile Gösterilen 300,00 m²'lik Kargir Depo ve B İle Gösterilen 140,00 m²'lik Kargir Ev Mustafa Murat Yargıç' a Aittir. *Beyanlar Hanesinde; 3194 Sayılı Kanunun Geçici 16. Madde Gereğince Yapı Kayıt Belgesi Tarih=08/04/2023-N534Y2AP-03.01.2019 B1RRCZDZ 03.01.2019-PZAJN8YC-03.01.2019-GDY3TER7 Belirtme=Krokide C İle Gösterilen 284,96 m²'lik 2 Katlı Kargir Ev, D İle Gösterilen 50.00 m²'lik Kargir Ev, E İle Gösterilen 160 m²'lik 2 Katlı Kargir Ev Ve F İle Gösterilen 300.00 m²'lik Kargir Depo Adem Yargıç' a Aittir. Not=3194 Sayılı Kanunun Geçici 16 Madde Gereğince(Yapı Kayıt Belgesi Tarih=01.01.2019-B75SA4P5-01.01.2019-545JATUB. Belirtme=Krokide A İle Gösterilen 300.00 m² Lik Kargir Depo Ve B İle Gösterilen 140.00 m²'lik Kargir Ev Mustafa Murat Yargıç' a Aittir.*Beyanlar Hanesinde; Polatlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/01/2013 Tarih 2011/345 Esas, 2013/31 Karar Sayılı Yazısına İstinaden Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Vardır.*Ayrıca Tapu Kaydındaki Gibidir.

Kaynak: ilan.gov.tr