Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası (Anadolu Eğitim-Sen), Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 5 bin 301 öğretmen ile gerçekleştirdiği 'ekonomik durum anketi' sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan öğretmenlerin %82,2'si maaşlarını yeterli bulmazken, %83,8'i maddi sıkıntıların mesleki motivasyonlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Seyahat, eğlence ve tatil gibi harcamalar yapabilen öğretmenlerin oranı yalnızca %6,8 olurken, %69'unun kredi borcu bulunuyor.

Fırat Üniversitesi dünya sıralamasında ilk bine girdi Fırat Üniversitesi dünya sıralamasında ilk bine girdi

Öğretmenler Ailelerinin İhtiyaçlarını Karşılayamıyor

Anket sonuçlarına göre, öğretmenlerin %82,2'si maaşlarının yetersiz olduğunu düşünüyor ve sadece %4,8'i maaşlarını yeterli buluyor. %88,1'i maaşlarıyla ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve %60,2'si çoğu zaman ekonomik zorluk yaşıyor. Sürekli ekonomik sıkıntı içinde olan öğretmenlerin oranı ise %27,9 olarak belirlendi.

Uzman Baş Öğrtemenlik

Uzman ve Başöğretmen Maaş Farkı Ayrışmaya Yol Açıyor

Ankette, uzman ve başöğretmen maaş farklarının öğretmenler odasında ayrışma yarattığı ortaya çıktı. Öğretmenlerin %62,5'i bu maaş farkından rahatsızlık duyarken, %37,5'i bu farkın herhangi bir ayrışmaya neden olmadığını düşünülüyor.

Ailenizden Maddi Destek

Öğretmenlerin Alım Gücü Düşüyor, Aile Desteği Artıyor

Ocak ayında maaşlarına zam yapılmasına rağmen, öğretmenlerin %82,3'ü alım güçlerinin düştüğünü belirtti. %14,1'i alım güçlerinin kısmen arttığını, %3,6'sı ise arttığını ifade etti. Ankete katılan öğretmenlerin %70,4'ü ailelerinden maddi destek almazken, %23,3'ü maddi destek almak zorunda kalıyor.

Motivasyon

Maddi Sıkıntılar Mesleki Motivasyonu Düşürüyor

Öğretmenlerin %83,8'i yaşadıkları maddi sıkıntıların mesleki motivasyonlarını düşürdüğünü, %90,8'i ise maaşlarının hak ettikleri düzeyde olmadığını düşünüyor. Maaş düşüklüğünün toplumdaki saygınlıklarını azalttığını ifade eden öğretmenlerin oranı ise %94,2.

Kredi Borcu Öğretmenlerin Belini Büküyor

Anket verilerine göre, maaşıyla birikim yapamayan öğretmenlerin oranı %74,3 iken, %69'unun kredi borcu bulunuyor. Öğretmenlerin sadece %52,8'i kredi borcunun tamamını ödeyebilirken, %22'si yalnızca asgari tutarı, %25'i ise asgari tutarın biraz fazlasını ödeyebiliyor. %51,3'ü kredi taksitlerini ödeyemeyeceğini düşündüğü için ev ya da araba almak için bankalara başvuruda bulunmuyor.

Zorluk Yaşıyormusnuz

İyi Bir İş Teklifi Aldığında Öğretmenliği Bırakmak İsteyenler Çoğunlukta

Anket sonuçlarına göre, öğretmenlerin %57,8'i maaşlarıyla temel ihtiyaçları dışında seyahat, eğlence veya tatil gibi harcamalar yapamazken, %35,4'ü kısmen yapabiliyor, yalnızca %6,8'i bu tür harcamaları rahatlıkla yapabiliyor. Geçim zorluğundan dolayı ek iş yapan öğretmenlerin oranı %21,6 iken, zaman zaman ek iş yaptığını belirtenlerin oranı %15,7. Ek iş yapmayan öğretmenlerin oranı ise %62,7. Öğretmenlerin %43,2'si daha iyi ekonomik koşullara sahip bir iş teklifi aldıklarında öğretmenliği bırakacağını, %34,4'ü ise bırakmayı düşüneceğini ifade ediyor. Kirada oturan öğretmenlerin %33,1'i kiralarını ödemekte zorlanırken, %23,9'u kısmen zorlandığını, %43'ü ise zorlanmadığını belirtildi.

Ovak Ayı Aaş

Dışarıda Yemek Yiyebilen Öğretmen Sayısı Çok Az

Öğretmenlerin %70,1'i ay sonunda cebinde para kalmadığını ifade ederken, %35,3'ü aileleriyle veya bekar iseler kendileri dışarıda yemek yiyemediğini söylüyor. Dışarıda yemek yiyebilen öğretmenlerin oranı ise yalnızca %11,6.

Kaynak: ANKA