ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
Aşağıda Ünvanı, adı, soyadı TC kimlik numarası, plakası, adresi yazılı mükelleflerin adına düzenlenen Haciz tutanakları İlanları tebliğ edilememiştir.
1. 213 Sayılı V.U.K.’nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri ile 345 seri numaralı VUK Genel Tebliği gereğince ve 29.12.2017 tarih- 2017/8 sayılı Uygulama İç Genelgesi gereği iş bu ilanın Vergi Dairesi ilan tahtasına asılma tarihi olan 08.02.2024 tarihini izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilmek üzere. İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri durumunda kendilerine süre ile kayıtlı tebligat yapılacağı,
2. İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde müracaat etmeyen veya adreslerini bildirmeyenlere 1 ay sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
İLAN LİSTESİ
S.NO ADI SOYADI/UNVANI VERGİ NO T.C. NO ARACIN PLAKASI HACİZ TUTANAĞI Tarih ve sayısı BİLİNEN ADRESLERİ
1 SAKIP DEMİRKOL 2880373214 26543154314 07NHN94 06.02.2024 H1-106999 Merniste kayıtlı adresi bulunmamamktadır.
#ilangovtr Basın No ILN01981639