İLAN
T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/209 Esas
DAVALI : ALIREZA ZALI Kargıcak Mah. Yıldırımlar Cad. Granda Sit. A5 Blok No:6 Alanya/ ANTALYA
Davacı Gülsüm BAŞ tarafından aleyhinize açılan Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: Hmk 139 md gereğince ön incelemenin 13/06/2024 günü saat: 09:50'da duruşmalı olarak yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, bu aşamadan sonra Hmk 147 md gereğince tahkikat duruşmasına devam olunacağı, tahkikat bittiğinde ise Hmk 186 md gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşmasına devam olunacağı ve gelemedikleri taktirde yokluklarında hüküm verileceği Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02010783