Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri arasında sığınma başvurularının paylaşılması için yeni bir mekanizma kurulması öngörülüyor. Ayrıca, iltica, geri dönüş ve sınır prosedürlerinin daha etkili ve esnek hale getirilmesi, izinsiz hareketleri tespit etmek için daha doğru verilerin toplanması, AB vatandaşı olmayanların kimlik tespitine ilişkin kuralların oluşturulması ve Schengen bölgesinde güvenliğin arttırılması hedefleniyor.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın AB içinde göçü adil ve düzenli bir şekilde yönetme konusunda önemli bir adım olduğu vurgulanarak, "Bugün varılan anlaşma, AB'nin geçici çözümlerden uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere geçmesine imkan tanıyarak göçü adil ve düzenli bir şekilde yönetme kararlılığını yansıtmaktadır" denildi.

30 bin sığınmacı mı? Kişi başına en az 20 bin euro mu?

Yeni sisteme göre, AB sınırında bulunmayan ülkeler, 30 bin sığınma başvurusundan kendilerine düşen payı kabul etmek ya da AB fonuna kişi başına en az 20 bin euro ödemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Tarama sistemi ile uluslararası korumaya ihtiyacı olanlarla olmayanları birbirinden ayırmaya çalışacak ve güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen kişiler ise sınırda gözaltına alınabilecek.

Büyük bir başarı

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, anlaşmayı Avrupa ve İtalya için "büyük bir başarı" olarak nitelendirerek, göçe en çok maruz kalan AB ülkelerinin artık kendilerini yalnız hissetmeyecekleri ifadesinde bulundu.

Ancak, Uluslararası Af Örgütü, anlaşmayı AB sığınma hukukunu onlarca yıl geriye götürebilecek bir adım olarak değerlendirdi. Açıklamada, "Anlaşma, çocuklu aileler ve savunmasız durumdaki insanlar da dahil olmak üzere, neredeyse kesin olarak daha fazla insanın AB sınırlarında fiilen gözaltına alınmasına neden olacak" uyarısında bulunuldu.

Bu anlaşma, AB'nin göç politikasında önemli bir dönemeç oluşturarak, uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere doğru bir adım atılmasını simgeliyor.

Kaynak: İHA