Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri'ne göre, ülkede gelir eşitsizliği ölçüsü olan Gini katsayısı 0,433 seviyesine yükseldi. Bu durum, gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığını göstermektedir.

Gini Katsayısı ve Gelir Dağılımı:

 • Gini katsayısı, 0,433 olarak ölçüldü. Bu değer, gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığını gösterir.
 • En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grup, toplam gelirden aldığı payı bir önceki yıla göre artırarak yüzde 49,8'e çıkarttı. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grup ise payını yüzde 5,9'a düşürdü.
 • Gini katsayısı tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda 0,520, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,445 olarak ölçüldü.

Gelir Dağılımı İstatistikleri:

 • P80/P20 oranı 7,9'dan 8,4'e yükseldi, gelirden en fazla pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelire oranı olan P90/P10 oranı ise 14,2'den 15,0'a çıktı.
 • Yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri yüzde 70,7 artışla 167 bin 983 TL oldu.
 • Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 72,3 artarak 83 bin 808 TL'ye yükseldi.

Hanehalkı Gelirleri ve Sektörel Dağılım:

Marketlerde skandal! Çürümüş ürünleri olgun sebze diye satıyorlar Marketlerde skandal! Çürümüş ürünleri olgun sebze diye satıyorlar
 • Toplam gelirin yüzde 48,5'i maaş ve ücret gelirinden elde edildi.
 • Esas iş gelirlerinde en yüksek artış yüzde 100,9 ile tarım sektöründe oldu.
 • En yüksek yıllık ortalama esas iş geliri 408 bin 174 TL ile işverenlerin oldu.

Bölgelere Göre Gelir ve Eşitsizlik:

 • İstanbul, 114 bin 634 TL ile en yüksek yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip bölge oldu.
 • Gelir eşitsizliği en az Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde oldu, en çok ise TRA2, TR10 ve TR51 bölgelerinde görüldü.
 • En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri Van, Muş, Bitlis, Hakkari’de gerçekleşti.

Geçişler ve İşgücü:

 • Gelir grubu değişmeyen fertlerin oranı bir önceki yıldan yüzde 49,2'den 2023 yılında yüzde 66,5'e çıktı.
 • İşsiz olan fertlerin yüzde 42,4'ü 2023 yılında çalışmaya başladı.
 • Çalışan fertlerin yüzde 90,5'i 2023 yılında çalışma hayatına devam etti.
Kaynak: İHA