Özel Günler

O imzayı çok yadırgadım…

 • Ziya Nur Sezen

  Ziya Nur Sezen Yazı Arşivi
  7 Nisan 2021 /   1517 Okunma

  O imzayı çok yadırgadım…

      Genel seçimlerde aday olan ve seçilerek Parlamento’ya girmeye hak kazanan kişilere Milletvekili denir. Milletvekilleri genelde ülkemiz halkının vekilidirler ve Yüce Türk Milleti adına karar vererek, yasalar çıkartır, yasa değişiklikleri yaparlar. Yani Demokrasilerin olmazsa olmaz kriteri olan Kuvvetler Ayrılığı kavramının, “Yasama” Erkinin temel ögeleri, özneleridirler.

   


      Öte yandan Milletvekilleri, seçime girdikleri şehirlerde yaşayan halkın da doğal olarak vekilidirler ve o kent ve halkı için hak savunucusudurlar. Seçildikleri kentte gelişen olayları, kente yapılan yatırımları ve icraatları yakından izler, gerektiğinde müdahil olurlar.

   


      Seçime girdikleri ve halkı kendilerine oy vermiş olan şehirler üzerinde rant oyunları oynanmaması için çaba sarf etmek de Milletvekillerinin temel işleri arasındadır. Bir şehrin milletvekilleri, o kent üzerindeki tasarrufları yakından izler, kent yararına olmayan, o yörenin temel değerlerinin ranta kurban edilmesine imkân sağlayacak yasa veya yasa değişikliklerine karşı kent halkını bilgilendirir, böyle yasaların meclisten geçmemesini sağlamaya uğraşır.

   


      Böyle konularda hassasiyet göstermek, iktidar veya muhalefet partilerinin milletvekillerinin ortak paydasıdır. Kendilerine oy veren kent halkının tümünün yararı, ya da zararı söz konusudur çünkü.

   


      Antalya’mızın çok sayın milletvekilleri; İktidar veya muhalefet partisi milletvekili olarak, partinizin temel görüşleri doğrultusunda hareket etmeniz en doğal sorumluluğunuzdur. Ancak seçildiğiniz kentin doğasını, altyapı değerlerini, ekonomisini, iş alanlarını, üretimini, turizmini, istihdamını korumak da aynı oranda sorumluluğunuzdur.

   


      Geçtiğimiz hafta bu sorumluluğu göz önüne almayan Antalya’mızın saygıdeğer milletvekillerinden biri, Antalya’yı çok yakından ilgilendiren bir yasa değişikliği teklifine, yaratacağı olumsuzlukları düşünmeden imzasını koydu.

   


      Nedir bu imza konulan yasa değişikliği? diyeceksiniz. Hemen yazayım.

   


      Adı geçen kanun, Turizmi Teşvik Yasası. Bundan yaklaşık 40 yıl önce, 12 Mart 1982 tarihinde kabul edilerek, 2634 numara ile Resmî Gazetenin 16 Mart 1982 tarih, 17635 sayılı nüshasında yayımlanmış 40 madde, 10 geçici maddeden oluşan bir yasa bu. Zaman içinde çeşitli maddeler eklenmiş, bazı maddeler değiştirilmiş, bazı maddeler ise çıkartılmış bu yasadan. Bugüne kadar yapılan değişikliklerde bazı tartışmalı maddeler olsa da genelde ne ülkenin ne de turizmin ana sektör olduğu Antalya gibi kentlerin altyapısına çok fazla dokunan tarafı olmamış bu değişikliklerin.

   


      Ancak meclis gündemine yeni getirilen yasa değişikliği ile, turizmin gözbebeği illerimizde turizmin hizmetinde olan sahil bölgeleri ile doğal park alanlarının birilerinin eline geçmesini, halkın ücretsiz yararlandığı sahil bandının artık ücret mukabili girilebilen alanlara dönüşmesine olanak sağlayan maddeleri içeriyor.

   


      Ayrıca kentin seçilmiş belediyeleri eliyle halkın menfaatine uygun kullanılan tesis ve alanlar ile Doğal ve Kültürel SİT Alanları üzerinde de doğrudan Bakanlık tasarrufunu getirerek, buraların kentin menfaatine uygun olmayan uygulamalarla zarar görmesine cevaz verebilecek maddeler de yasa değişiklik teklifi kapsamında yer alıyor.

   


      Bu yasa değişikliği teklifi metninin tamamını ve yasanın kendisini tümüyle bu köşeye sığdırıp, size sunmam mümkün değil elbet. Bunları internette hemen bulabilir ve okuyabilirsiniz.

   


      Ama bilmenizde yarar gördüğüm temel nokta; 640 kilometre sahil bandı ve dağları, yaylaları, doğal parkları ve SİT alanları ile Turizmin Başkenti olan kentimizi bunca ilgilendiren böyle bir yasa değişikliği teklifinin altında bu kentin bir milletvekilinin imzasının bulunduğudur.

   


      Bu imzayı görünce, üzülerek söyleyeyim çok ama çok yadırgadım. Bir milletvekilimizin seçildiği kentin menfaatlerini göz ardı ederek, o imzayı atmış olmasını, Antalya’ya gönül vermiş herkes gibi beni de çok yaraladı. Keşke atılmamış olsaydı.


Yorum Yap