Antalya'da 1973-80 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan ve Efsane Başkan olarak anılan Selahattin Tonguç, Türk turizminde planlı dönemin sanıldığı gibi 1980 askeri darbesi sonrası neoliberal hükümetlerin döneminde değil, 1960 - 1979 yılları arasındaki hükümetlerce başlatıldığını söyledi.

Türkiye’de turizmin altyapısı ve uygulamasını kapsayan 'Turizmde Planlı Dönem'de en büyük emeğin Devlet Planlama Teşkilatı ve Turizm Bakanlığı’nın yılmaz çalışanları ve mühendislerinin olduğuna vurgu yapan Tonguç, Türk turizminde en büyük atılımların 26 - 42. hükümetler (1961-1979) arasında olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selahattin Tonguç konuyu şu sözlerle özetliyor:

'Yazılı ve görsel basında son dönemde sıkça tanık olduğum bir hata var. Türkiye’de turizmin altyapısı ve uygulaması yani Turizmde Planlı Dönem,  1980 Askeri Darbesi sonrası neoliberal hükümetlerin uzun süreli bir hizmeti olarak gösterilmekte. CHP’li yöneticiler dahi sıklıkla -bir çok hatayla birlikte- bu hataya da düşmekte. Oysa Türkiye turizm tarihi içerisinde Planlı Dönem’in kısa kronolojisinde en büyük emek, Devlet Planlama Teşkilatı ve Turizm Bakanlığı’nın yılmaz çalışanları ve mühendislerinindir!

Türk turizminde en büyük atılımlar; planlamanın sürekliliği ve uygulama etütleri,  26 - 42. Hükümetler [1961-1979] arasındadır. Büyük pay, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve onların ekiplerine aittir.

Turizm Bankası (1955), Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (1963), Turizm Planlaması çalışmaları (1963), Devlet Planlama Teşkilatı (1963), Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın planlama envanter ve araştırma çalışmaları (1964) neticesinde Güney Antalya Turizm Projesine temel olacak planlamaların etüt başlangıcı (1964) ve Side Projesi deneyimi (1968) biçiminde gerçekleşmiştir. Turizm Planlaması yetkisinin DPT’den Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na aktarılışı (1971), Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Planlama Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu (1971), Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi (1974), Güney Batı Antalya Sentez Nihai Raporu (1975), Güney Batı Antalya Çevre Düzeni Planı (1975), İmar İskân Bakanlığı’nın Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi onayı (1977)…

Örneğin 36. Hükümet Döneminde [Talu] iptal edilen Güney Antalya Turizm Projesi,  42. Hükümet [Ecevit] döneminde gerçekleşme imkânı bulmuştur. Hatta dönemin Antalya Belediye Başkanı bendeniz Selahattin Tonguç da Turizm Bakanı tarafından Güney Antalya Turizm Projesi’nin Fahri Koordinatörü olarak atanmıştır. Tüm bunlar ve daha fazlası, Türkiye için bir kara gün olan 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi öncesidir.

Umudumuz gençler, turizmciler ve araştırmacılar, toplumu yanlış bilgilendiren yönetemeyicilere itibar etmeyiniz! Mantık ve rasyonaliteyle bağını tamamen yitirmiş ülkemin, kendilerinden umutlu olduğum gençliğine selam olsun!'

Selahattin Tonguç'un Paylaşımı

Kaynak: Kardelen Özdemir