TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, 157 sürekli işçi alımı için "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda kura çekimi yapacak.

Başvuru Şartları

  1. Türk Vatandaşı Olmak: 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak gerekmektedir.

    Çanakkale merkezde mahkemeden satılık 90 m² 2+1 daire Çanakkale merkezde mahkemeden satılık 90 m² 2+1 daire
  2. Yaş Şartı: Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak şarttır.

  3. Adli Sicil Durumu: Kamu haklarından mahrum olmamak ve belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

  4. Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik görevini tamamlamış olmak gerekmektedir.

  5. Sağlık Koşulları: Görev yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

  6. Sosyal Güvence Durumu: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak şarttır.

Başvuru Süreci

Başvurular 21 Mart 2024'te başlayacak ve 28 Mart 2024'te sona erecektir. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya Kariyer Kapısı internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen, belgegeçer, kargo veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kura Çekimi ve Sonuçları

Kura çekimi 24 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek ve çekimin canlı izlenebileceği web adresi TBMM'nin resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Asıl ve Yedek Adaylar

Kura çekimi sonucunda asıl ve yedek adaylar belirlenecek ve ilan edilecektir. Asıl adaylar, belirtilen belgeleri teslim ettikten sonra yazılı olarak işe başlatılacaklardır. Yedek adaylar ise belirtilen süre içinde başvurmadıkları takdirde işe başlatılma hakkını kaybedeceklerdir.

İtiraz Süreci

Adaylar, yapılan tebligatların ardından beş iş günü içinde gerekçelerini belirterek TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı'na yazılı olarak itiraz edebilirler.

Gerçeğe Aykırı Beyan

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya belge ibraz edenler işe alınmayacaktır. İşe başlatılmış olanların gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilirse kurumca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi