Orhan VURAL

  • PARTİ ÖRGÜTLENMESİNDE TEMEL KAVRAMLAR

    Siyasi partiler ekonomik yarar ve yaşamsal çıkarlar sağlayan savaşım örgütleridir ve doğrudan iktidarı hedeflerler. Partiler kısır kuramsal tartışmaların yapıldığı düşünce kuruluşları değil, eylem