Referandumda neden hayır demeliyiz -3-

 • Cengiz Gülebay

  Cengiz Gülebay Yazı Arşivi
  13 Nisan 2017 /   1620 Okunma

  Referandumda neden hayır demeliyiz -3-


   

                     07.11.1982 tarihli 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılacak değişiklikler ile ilgili 16.04.2017 Pazar günü yapılacak referandumda önümüze konulan değişiklik metninde TBMM’nin ne şekilde etkileneceği hususunda düşüncelerimizi aşağıda arz edeceğim…

                     2709 sayılı yasanın 98. Maddesinde yapılması istenen ve 6. Maddede düzenlenen değişikliklere göre;

                     TBMM’nin Cumhurbaşkanını,bakanlarını ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını denetleme imkanı bulunmamaktadır,güvenoyu yolu ile denetleme ortadan kaldırılmaktadır.Bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları meclise değil cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar.

                     Suç teşkil eden eylemlerinden dolayı ise Cumhurbaşkanının aynı nedenle yargılanmasını  sağlayacak nisaplar bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcıları için de geçerlidir.(Madde 10)

                     Meclisin bütçe yapma yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

                     Meclisin kanun yapma yetkisinin yanında Cumhurbaşkanına verilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yetkisi meclisin yasa yapma yönünden işlevselliğini ortadan kaldıracaktır,aynı şekilde olağan üstü hal ilan etme yetkisi de Cumhurbaşkanına verilerek meclisin bu yetkisi etkisiz hale getirilmiştir.

                     Meclisin uluslar arası sözleşmeleri yapma ve  onaylama yetkisi aynı zamanda Cumhurbaşkanına da verilmekle çoğunluğunu Cumhurbaşkanının seçtiği Milletvekillerinden oluşan meclisin bu konuda da işlevselliği kaldırılmıştır.

                     Silahlı kuvvetlere başkomutanlık,silahlı kuvvetleri kullanma,savaş ilan etme,ülkede yabancı askerleri bulundurma veya askerlerimizi yabancı ülkelere gönderme yetkisi de meclisten Cumhurbaşkanına geçmektedir.

                     Gen soru yolu ile bakanları denetleyebilen TBMM’nin bu yetkisi de elinden alınmaktadır.Bu durumda meclisin yetkileri tamamen azaltılmış sembolik bir hale gelmiştir.

                     Öte yandan yürütme gücü,yürütmenin başı haline getirilen cumhurbaşkanına verilmiş olacaktır.

                     Sonuç itibari ile yasama ve yargının üstünde yürütmenin de başı olan Cumhurbaşkanı tek yetkili hale gelecektir.Bu sisteme bu Anayasanın getirdiği düzenleme TEK ADAM’a dayalı Totaliter,dinci ve mutlakiyetçi bir rejime dönüştürülecektir.

                     Bu değişiklikler sonuçta Anayasanın ilk 4 maddesini de işlevsiz kılarak ülkemiz üniter yapısından uzaklaştırılarak federasyon veya konfederasyona dönüşecektir.

                     Pazar günü tüm okurlarımın bu konuda hassasiyet göstererek önümüze koyulan bu metne HAYIR diyeceklerine inanıyorum….

                     Saygılarımla…

                                                                                       Av.Cengizhan GÖKÖZ

                    

                     


Yorum Yap