Düzce Çilimli'de mahkemeden satılık 4.426 m2 arsa Düzce Çilimli'de mahkemeden satılık 4.426 m2 arsa

Kayseri Melikgazi'de 5.786 m² arsa mahkemeden satılıktır. İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/129 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 10516 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz. Bilirkişi raporunda; "Satışa konu taşınmaz her ne kadar evli bağ olarak kayıtlı ise de keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı, bulunduğu konum ile çevresel özellikleri nazara alındığında arsa vasfını kazanmış olduğu görülmüştür." şeklinde belirtilmiştir.
Adresi : Erenköy Mahallesi, Sönmez Sokak üzerinde bir konumda bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 5.786,20 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS:0,12 KAKS:0,24 yapılaşma şartlarına sahip 2 katlı bağ sayfiye evleri alanında ve kısmen de yol-park alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 35.585.130,00 TL
KDV Oranı : % 10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Kaynak: ilan.gov.tr